Na stronach Rządowego Centrum Legislacji jest już projekt ustawy, która wprowadza obowiązkową wersję Krajowego Systemu e-Faktur od 1 lipca 2024 r. Projekt uwzględnia uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji publicznych. Obecnie projektem zajmie się rząd, a następnie zajmie się nim parlament. Tym samym wskazywany przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów plan uchwalenia przepisów przed tegorocznymi wakacjami wydaje się być realny.

Opublikowany przez RCL projekt przewiduje okres przejściowy, który zakończy się 31 grudnia 2024 r. Do tego czasu niektórzy podatnicy (osoby, które zajmują się sprzedażą zwolnioną z VAT lub wykonują wyłącznie czynności zwolnione z tego podatku) będą mogli wystawiać faktury w dotychczasowej formie. Do końca przyszłego roku będzie istniała także możliwość wystawiania faktur uproszczonych w obecnej formie, a także faktur za pomocą kas rejestrujących.

Istotną zmianą w stosunku do założeń projektu jest również całkowite wyłączenie z KSeF tzw. faktur konsumenckich.

W tym kontekście Krzysztof Jaros, menedżer, radca prawny, wskazuje:

To oznacza, że – wbrew wcześniejszym zapowiedziom – wspomniane dokumenty będą wystawiane dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, tylko w dotychczasowy sposób. To dobra wiadomość, szczególnie dla sektora handlu detalicznego i dostawców mediów. Znaczną część ich działalności stanowi sprzedaż B2C. Co prawda w tej kwestii nie brakowało postulatów dotyczących wprowadzenia możliwości dobrowolnego korzystania z KSeF, jednak ustawodawca ich nie uwzględnił”.

___

#WIĘCEJ w artykule na stronie Puls Biznesu:

https://www.pb.pl/obowiazkowy-ksef-coraz-blizej-1180960.