Przedsiębiorcy wystawiający korekty faktur VAT w walutach obcych zastosują, co do zasady, taki sam kurs walut, jak przy fakturach pierwotnych. Nowe przepisy mają też wyeliminować obowiązek posiadania faktury przy odliczaniu VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ale nie w każdym przypadku. Według ekspertów zmiany, które wprowadza pakiet SLIM VAT 3, będą korzystne dla podatników.

– Ustawodawca wprowadza kilka możliwości w tej mierze, przy czym najistotniejsza w praktyce jest ta ujęta w art. 31b ust. 4 – a zatem przewidująca, że jeżeli podatnik stosuje reguły przeliczenia wynikające z przepisów o podatku dochodowym, wówczas zasady te są stosowane także na potrzeby faktury korygującej wystawianej przez takiego podatnika. – mówi Tomasz Michalik.

Wyjaśnia, że jeżeli podatnik nie stosuje tych reguł, wówczas przyjmuje kurs właściwy sprzed zmiany wartości. – Wydaje się, że należy przyjąć, że jest to kurs przyjęty dla określenia kwoty podatku należnego wykazanego w pierwotnej fakturze. Natomiast w razie zbiorczych faktur korygujących może alternatywnie zastosować kurs średni NBP lub ostatni kurs wymiany Europejskiego Banku Centralnego, opublikowane w dniu poprzedzającym wystawienia faktury korygującej, co niewątpliwie jest jedynym praktycznym rozwiązaniem – dodaje Tomasz Michalik.
_____

#WIĘCEJ na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/podatki/rozliczenie-vat-latwiejsze-od-lipca,521809.html