Planuj z głową transakcje z podmiotami powiązanymi i myśl o cenach transferowych

Osobom odpowiedzialnym w firmie za aspekty finansowe ceny transferowe nie powinny kojarzyć się wyłącznie z obowiązkami z zakresu compliance. Już na etapie planowania transakcji z podmiotami powiązanymi warto pamiętać o przepisach dotyczących cen transferowych. Takie podejście zapewni rynkowość transakcji od momentu jej wdrożenia.

O co zadbać?

Kluczową kwestią, jeśli chodzi o przepisy podatkowe dotyczące cen transferowych, jest właściwe ustalenie i utrzymywanie warunków transakcji, realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, zgodnie z zasadą ceny rynkowej. Przepisy te powinny być brane pod uwagę na każdym etapie realizacji rozliczeń z podmiotami powiązanymi. A w szczególności przy zawieraniu umów lub podejmowaniu ustaleń pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Przy planowaniu transakcji należy każdorazowo zastanowić się, jakie skutki dana transakcja wywoła w zakresie cen transferowych. Kluczowa jest już na wstępnym etapie sama analiza substancji biznesowej transakcji, która pozwoli na zebranie argumentów za uzasadnieniem jej realizacji.

Kolejnym etapem działań powinno być przeprowadzenie kompleksowej i szczegółowej analizy funkcjonalnej. Analiza ta pozwoli na określenie znaczenia funkcji, aktywów i ryzyk oraz ich alokacji pomiędzy podmiotami.

Po co to wszystko?

Pochodną alokacji funkcji, aktywów i ryzyk jest wybór właściwej formy wynagrodzenia. Przyjęta metoda rozliczeń w transakcji powinna być przemyślana i odpowiadać profilowi funkcjonalnemu stron w danej transakcji.

Następnym etapem jest przygotowanie analizy benchmarkingowej. Analiza ta określi rynkowy poziomu stosowanego wynagrodzenia w formie wskaźnika finansowego np. udziału % czy poziomu ceny itp.

Przeprowadzenie wszystkich powyżej określonych czynności ma na celu same korzyści, w tym:

  • zapewnienie stosowania rynkowego poziomu cen od początku realizacji transakcji

oraz

  • zabezpieczenie rozliczeń przed potencjalnym doszacowaniem i zarzutem stosowania nierynkowych cen.

Na etapie aranżacji nowych rozliczeń warto zadbać również o:

  1. odpowiednie udokumentowanie rozliczeń w formie umowy,
  2. przygotowanie polityki cen transferowych, czyli opisu zasad realizacji transakcji i przyjętych metod rozliczeniowych,
  3. zebranie dokumentów źródłowych, w celu potwierdzenia, że transakcje z podmiotami powiązanymi zostały realizowane i są zasadne z perspektywy biznesowej.

Planowanie transakcji z perspektywy cen transferowych znacząco ograniczy ryzyko związane z koniecznością obrony rynkowego charakteru stosowanych rozliczeń. Ułatwi również i przyspieszy również wypełnianie obowiązków sprawozdawczych w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych czy raportowania w ramach formularza TP-R. Raz ustanowiony model rozliczeń, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących cen transferowych, może stanowić solidne zabezpieczenie dla cen transferowych stosowanych na przestrzeni kilku lat.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn