Praca zdalna z zagranicy

Jak to dobrze zorganizować?

Praca pod palmami – czemu nie? Obecnie pracodawcy coraz częściej umożliwiają pracownikom wykonywanie pracy z dowolnego miejsca na świecie. Nie zawsze jednak obie strony mają świadomość, że taki model pracy zdalnej wymaga bardzo precyzyjnych ustaleń formalnych. Wszystko wskazuje na to, że już w 2023 r. wejdą w życie przepisy regulujące prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w związku z pracą zdalną. Możliwość świadczenia pracy zdalnej z zagranicy jest i ciągle będzie kolejnym benefitem często decydującym o wyniku rekrutacji. Pracodawcy muszą jednak się do tego modelu dobrze przygotować – pod względem organizacyjnym, prawnym i podatkowym. To pozwoli otworzyć się na zagraniczne rynki pracy i zatrudniać pracowników bez konieczności fizycznego ich sprowadzania na stałe do Polski.

Warto być o krok przed konkurencją

Jak stać się bardziej atrakcyjnym pracodawcą, który oferuje nieograniczone możliwości pracy zdalnej?

 • Kompleksowo rozpoznaj sytuację swojej firmy i własnych pracowników
 • Zmapuj ewentualne ryzyka
 • Wprowadź odpowiednie zapisy do wewnętrznych regulaminów pracy
 • Stwórz przejrzyste procedury, które zapewnią bezpieczeństwo zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi, oraz zgodność w przepisami Kodeksu pracy.

Kluczowe pytania

Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że pytania pracodawców i pracowników dotyczą następujących zagadnień:

 • W którym kraju powinno być opodatkowane wynagrodzenie wypłacane pracownikowi?
 • Czy firma powinna się zarejestrować jako pracodawca za granicą?
 • A co ze składkami na ubezpieczenie społeczne? Czy nadal składki powinny być odprowadzane do polskiego ZUS?
 • Jakie obowiązki w zakresie prawa pracy spoczywają na pracodawcy w takim przypadku? Czy polskiego pracodawcę obowiązują zagraniczne przepisy?
 • Czy pracodawca powinien stworzyć regulamin pracy zdalnej?
 • Jakie są obowiązki pracodawcy w razie wypadku pracownika w trakcie wykonywania pracy zdalnej poza granicami Polski?
 • Czy świadczenie przez pracownika pracy zdalnej z zagranicy rodzi ryzyko powstania stałego zakładu w tym kraju, podlegającego tamtejszemu podatkowi CIT? Jak zarządzić tym ryzykiem?

Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji projektów związanych z pracą zdalną, w tym także międzynarodową.

Jak możemy Państwu pomóc?

 • Doradzimy w zakresie obowiązków pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalnie z zagranicy,
 • Dostosujemy wewnętrzne akty prawa pracy do wyzwań wynikających z pracy zdalnej z zagranicy,
 • Stworzymy proste i jasne procedury w zakresie zawierania umów z pracownikami na świadczenie pracy zdalnej z zagranicy,
 • Przygotujemy rozliczenia podatkowe PIT oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne pracowników zdalnych z zagranicy,
 • Przeanalizujemy, we współpracy z naszymi zagranicznymi partnerami, zakres obowiązków polskiego pracodawcy i pracownika na gruncie zarówno polskich, jak i zagranicznych przepisów prawa pracy, prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych,
 • Rozliczymy należności podatkowo-ubezpieczeniowe w innym kraju.

Zapraszamy do kontaktu – chętnie odpowiemy na pytania i przekażemy dodatkowe informacje.

Anna Misiak

Partner | Doradca podatkowy
E: anna.misiak@mddp.pl
T: (+48) (22) 376 52 86

Rafał Sidorowicz

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: rafal.sidorowicz@mddp.pl
T: (+48) 506 788 582

Powiązane usługi

Powiązane treści