Programy motywacyjne

atrakcyjna forma dodatkowego wynagradzania

Starannie opracowany i skutecznie wdrożony program motywacyjny może przynieść korzyści zarówno dla osób biorących w nim udział, jak i dla pracodawców, bowiem jego idea opiera się na powiązaniu osiągnięć uczestników z wynikami spółki. Większe zaangażowanie w rozwój firmy, a co za tym idzie osiągnięcia osób uprawnionych i ich dodatkowe gratyfikacje przejawiają się we wzroście wyników finansowych pracodawcy. Program motywacyjny stanowi skuteczne narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi, które pozwala utrzymać kluczowych pracowników czy menedżerów i pozyskać nowe talenty, ale ma też swoje konsekwencje podatkowe.

Pracodawcy stają więc przed wyzwaniem takiego zaprojektowania programu motywacyjnego, aby był on atrakcyjny dla uczestników, a jednocześnie rozsądny z perspektywy podatkowej i składkowej, z którą będą musieli zmierzyć się oni sami, jak i beneficjenci programu.

Zespół Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców w MDDP ma szerokie doświadczenie w tym zakresie i specjalizuje się m.in. w doradztwie w zakresie weryfikacji warunków wszelkiego typu programów motywacyjnych oraz oceny ich skutków podatkowych i ubezpieczeniowych.

W czym możemy pomóc?

Pomożemy w stworzeniu modelu programu motywacyjnego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb podmiotu zatrudniającego.

Udzielimy wsparcia w zdefiniowaniu warunków programu oraz w przygotowaniu niezbędnych dokumentów związanych z jego wdrożeniem.

Ustalimy źródło przychodu osób otrzymujących świadczenia uzyskane w ramach programu motywacyjnego.

Zweryfikujemy czy program motywacyjny kwalifikuje się do objęcia preferencyjnym reżimem opodatkowania.

Ocenimy konsekwencje podatkowe oraz ubezpieczeniowe związane z uczestnictwem osób uprawnionych w programach motywacyjnych wszelkiego typu.

Zidentyfikujemy obowiązki spółki jako płatnika podatku PIT i składek ZUS.

Określimy, czy spółka może zaliczyć poniesione wydatki związane z programem motywacyjnym do kosztów uzyskania przychodów.

Zapraszamy do kontaktu

Anna Misiak

Partner | Doradca podatkowy
E: anna.misiak@mddp.pl
T: (+48) (22) 376 52 86

Agnieszka Telakowska-Harasiewicz

Starszy menedżer | Doradca podatkowy
E: agnieszka.telakowska-harasiewicz@mddp.pl
T: (+48) 503 971 849

Rafał Sidorowicz

Starszy menedżer | Doradca podatkowy
E: rafal.sidorowicz@mddp.pl
T: (+48) 506 788 582

Dorian Jabłoński

Starszy konsultant
E: dorian.jablonski@mddp.pl
T: (+48) 504 400 031

Karolina Demska

Starszy konsultant | Doradca podatkowy
E: karolina.demska@mddp.pl
T: (+48) 503 972 813