Rezydencja podatkowa i dochody zagraniczne

Prawidłowe ustalenie rezydencji podatkowej jest pierwszym krokiem, którego powinniśmy dokonać chcąc ustalić zakres naszych obowiązków podatkowych. Masz ścisłe powiązania z kilkoma krajami? Dopiero przyjechałeś do Polski i zastanawiasz się gdzie rozliczać swoje podatki? Jesteś polskim rezydentem podatkowym, ale otrzymałeś dochody zagraniczne i zastanawiasz się jak je opodatkować? A może planujesz wyprowadzkę i chcesz mieć pewność, że skutecznie utracisz polską rezydencję podatkową? W każdej z tych sytuacji możesz potrzebować pomocy ekspertów, żeby właściwie ocenić swoją sytuację i obowiązki.

Dla kogo temat rezydencji podatkowej jest ważny?

 • dla każdego kto otrzymuje dochody zagraniczne,
 • przeprowadził się do Polski albo planuje wyprowadzkę z kraju,
 • a także dla osób, które w trakcie roku przebywają w wielu krajach lub są powiązane z kilkoma krajami.

Jak możemy pomóc?

Na każdym etapie zmiany/ustalania rezydencji podatkowej dokonamy szczegółowej analizy Twojej sytuacji (powiązania osobiste, gospodarcze, składniki majątku) i przedstawimy rekomendacje zgodne z Twoimi planami na przyszłość. Pomożemy podjąć racjonalne decyzje dotyczące rozporządzania składnikami majątku, a także wskażemy czynności do podjęcia (w formie przystępnej check listy), najkorzystniejsze podatkowo rozwiązania oraz zasady rozliczania dochodów zagranicznych. Wskażemy korzyści i ryzyka związane ze wszelkimi aspektami związanymi ze zmianą rezydencji podatkowej.

Współpracujemy z doradcami podatkowymi na całym świecie i jesteśmy w stanie pomóc Ci w każdym aspekcie związanym z Twoją sytuacją podatkową i z opodatkowaniem (oraz oskładkowaniem) Twoich światowych dochodów.

Jak możemy pomóc?Korzyści
 • Przenalizujemy Twoją sytuację osobistą, gospodarczą i majątkową
 • We współpracy z doradcami zagranicznymi wskażemy właściwą rezydencję podatkową
 • Wskażemy ryzyka związane z możliwością zakwestionowania rezydencji podatkowej przez organy podatkowe
 • Wystąpimy z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie posiadania niegraniczonego lub ograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce
 • Wskażemy, które dochody podlegają zadeklarowaniu w Polsce i zasady ich opodatkowania
 • Uzyskasz pewność w zakresie swojej rezydencji podatkowej oraz prawidłowych zasad opodatkowania swoich światowych dochodów
 • Wskazanie zasad w celu wyeliminowania powstawania ryzyk podatkowych w przyszłości
Jak możemy pomóc?Korzyści
 • Wskażemy o czym należy pamiętać przy wyprowadzce z Polski, aby skutecznie utracić polską rezydencję podatkową
 • We współpracy z doradcami zagranicznymi przybliżymy zasady opodatkowania za granicą
 • Zadbamy o kwestie związane ze sprawami pozapodatkowymi (pozwolenie na pobyt za granicą, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne)
 • Pomożemy ustrukturyzować zasady działalności biznesu w przypadku pozostawienia jego części w Polsce
 • Wystąpimy z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie utraty polskiej rezydencji podatkowej
 • Kompleksowo zabezpieczysz kwestię utraty polskiej rezydencji podatkowej
 • Poznasz zasady jakimi należy kierować się w przyszłości aby wyeliminować ryzyka podatkowe w Polsce i za granicą
Jak możemy pomóc?Korzyści
 • Przenalizujemy Twoje składniki majątkowe i ocenimy czy podlegasz pod obowiązek zadeklarowania/zapłaty tzw. podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków
 • Policzymy Twoje potencjalne zobowiązanie podatkowe
 • Zyskasz pewność, że wyprowadzając się z Polski dopełniłeś wszelkich niezbędnych formalności związanych z Exit tax
Jak możemy pomóc?Korzyści
 • Wskażemy jakich formalności należy dokonać przenosząc swoją rezydencję podatkową do Polski
 • Wspólnie z zagranicznymi doradcami podatkowymi zadbamy o skuteczną utratę rezydencji podatkowej za granicą
 • Pomożemy we wszelkich formalnościach związanych z rejestracją swojego pobytu w Polsce
 • Przenalizujemy dostępne dla Ciebie ulgi podatkowe w Polsce
 • Skutecznie przeniesiesz swoją rezydencję podatkową i w kompleksowy sposób ustrukturyzujesz swój pobyt w Polsce
 • Otrzymasz przejrzyste zasady opodatkowania swoich dochodów w Polsce
Jak możemy pomóc?Korzyści
 • Wskażemy zasady opodatkowania w Polsce Twoich dochodów
 • W razie potrzeby na bieżąco policzymy Twoje podatki do zapłaty i przekażemy Ci szczegółowe instrukcje związane z ich płatnością
 • Przygotujemy roczne rozliczenia podatkowe (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39)
 • Przedstawimy możliwości minimalizacji zobowiązań podatkowych
 • Prawidłowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków podatkowych w Polsce
Jak możemy pomóc?Korzyści
 • Zweryfikujemy i na bieżąco sprawdzimy czy wartość Twojego majątku przekracza „próg sprawozdawczy” i czy jesteś zobowiązany do przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu informacji o Twoich aktywach i pasywach
 • Jako pełnomocnik przygotujemy i przekażemy do NBP cykliczne (kwartalne oraz roczne) sprawozdania na specjalnych urzędowych formularzach
 • Prawidłowo wywiążesz się ze swoich obowiązków przed NBP
 • Unikniesz odpowiedzialności karnoskarbowej, która przewidziana jest za brak raportowania do NBP

Zapraszamy do kontaktu

Anna Misiak

Partner | Doradca podatkowy
E: anna.misiak@mddp.pl
T: (+48) 500 046 024

Rafał Sidorowicz

Starszy menedżer | Doradca podatkowy
E: rafal.sidorowicz@mddp.pl
T: (+48) 506 788 582

Dorian Jabłoński

Starszy Konsultant
E: dorian.jablonski@mddp.pl
T: (+48) 504 400 031

Powiązane treści