Jednoosobowa działalność gospodarcza w Polsce także dla obywateli Ukrainy

7 marca br. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W Projekcie znalazł się szereg rozwiązań pomocowych dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie do Polski od 24 lutego 2022 r. W skład tych rozwiązań wchodzi m.in. umożliwienie obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny, podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Dotychczas uprawnienie takie przysługiwało głównie osobom zagranicznym z krajów UE lub krajów wchodzących w skład EFTA. Do tych krajów nie jest zaliczana Ukraina, więc obywatel tego kraju, aby móc prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce musiał spełnić szereg dodatkowych warunków określonych w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli Projekt wejdzie w życie w proponowanym kształcie, obywatele aby Ukrainy mieć prawo rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Polski będą musieli posiadać jedynie nadany numer PESEL.

W Projekcie znalazło się również zastrzeżenie, że jeśli pobyt obywatela Ukrainy w Polsce przestanie być legalny, przedsiębiorca zostanie wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Powyższe rozwiązanie niewątpliwie należy ocenić jako ruch w dobrym kierunku. Działanie takie umożliwi wielu specjalistom z Ukrainy, m.in. z branży IT na podjęcie współpracy z polskimi firmami w ramach popularnych w tym sektorze umów typu B2B.

Inną ciekawą propozycją zaprezentowaną w Projekcie jest zwolnienie od podatku od spadków i darowizn. Zwolnienie ma przysługiwać obywatelom Ukrainy przybyłym z tego państwa. Obejmie darowizny rzeczy lub praw majątkowych w okresie od 24 lutego 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn