Ryczałt obejmuje również koszty paliwa - przełomowa interpretacja ogólna MF

21 września 2020 r. Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów opublikowana została interpretacja ogólna z 11 września 2020 r., nr DD3.8201.1.2020, w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych.

Minister Finansów odniósł się do wykładni art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, który to przepis ustala ryczałtową wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych w wysokości:
1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3,
2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3

W powyższej interpretacji Minister Finansów uznał, że tak ustalony ryczałt obejmuje ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, przykładowo takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, okresowe przeglądy, które zakład pracy, jako właściciel samochodu, musi ponieść, aby samochód był sprawny i mógł uczestniczyć w ruchu drogowym.

Jednocześnie, Minister Finansów stwierdził, że kwota ryczałtu nie obejmuje takich kosztów dodatkowych jak opłaty parkingowe, czy opłaty za przejazdy autostradą.

Omawiana interpretacja wpisuje się w dominującą od lat linię orzeczniczą sadów administracyjnych, które, poza nielicznymi wyjątkami, nie miały wątpliwości, że w kwotach ustawowego ryczałtu (250 zł lub 400 zł miesięcznie) ujęto już wartość paliwa zużytego przez pracowników do jazd prywatnych firmowym autem i nie ma potrzeby odrębnej wyceny wartości paliwa dla celów PIT, jak twierdziły dotychczas organy skarbowe.

To może oznaczać zakończenie trwającego już ponad 5 lat sporu organów skarbowych z pracodawcami w powyższym zakresie. Warto postawić jednak pytanie dlaczego interpretacja ogólna ukazała się po ponad 5 latach od wprowadzenia art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, który to przepis, już na etapie legislacyjnym, budził duże wątpliwości interpretacyjne.