Spór o PCC przy przekształceniu coraz bliżej końca. Wkrótce wyrok NSA

 

Naczelny Sąd Administracyjny w poszerzonym składzie ma zdecydować w uchwale, czy podczas przekształcenia jednej spółki osobowej w inną spółkę osobową podatek od czynności cywilnoprawnych należy zapłacić także od majątku trafiającego do nowego podmiotu.

 

Wyrok NSA dotyczyć będzie również przekształcenia spółki kapitałowej w osobową.

Decyzja, która ma wkrótce zapaść będzie o tyle ważna, że będzie wiązać także inne składy orzekające oraz decydować o obowiązku (lub jego braku) zapłaty istotnych kwot podatku z tytułu restrukturyzacji. Sędziowie mają również odpowiedzieć na pytanie jakiego rodzaju podatkiem jest PCC.

Obecnie istnieje wiele kontrowersji dotyczących opodatkowania restrukturyzacji. Z początku przyjmowało się, że podatek należy zapłacić od ewentualnych nowych wkładów do powstałej spółki osobowej, natomiast fiskus zmienił praktykę i twierdzi, że przy ustalaniu wartości wkładów należy wziąć pod uwagę również zgromadzony majątek, co oznacza obowiązek wyżej zapłaty. Sądy administracyjne podzielają zdanie fiskusa, czego przykładem są decyzje NSA oraz WSA.

Nadzieję na zmianę przynosi dopiero zawieszenie postępowania z 26 czerwca 2024 r., sygn. III FSK 1234/22.

Jak mówi Justyna Bauta-Szostak, doradca podatkowy, partner w MDDP:

Organy podatkowe chciałyby opodatkować całą wartość majątku zgromadzonego przez spółkę przekształcaną w inną spółkę osobową, ale nie było to intencją ustawodawcy. Przyjęcie poglądu fiskusa prowadziłoby do tego, że mimo iż podatek byłby należny od całego majątku spółki, który został skumulowany w trakcie działalności tego podmiotu. Byłby to więc nie podatek od kapitału założycielskiego, ale de facto podatek majątkowy.

 

*****

#WIĘCEJ w Dzienniku Gazecie Prawnej >
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/9537793,spor-o-pcc-przy-przeksztalceniu-coraz-blizej-konca-wkrotce-wyrok-nsa.html.