Polski Ład w TP – zmiany/doprecyzowania w definicji powiązań

W dzisiejszym wpisie z cyklu „Polski Ład w TP” poruszymy kwestie zmian, jakie zostały zaproponowane w zakresie definicji podmiotów powiązanych. Definicja podmiotów powiązanych – Spółka niemająca osobowości prawnej Wśród projektowanych zmian znalazła się propozycja ujednolicenia definicji „spółki niemającej osobowości prawnej”. Ustawodawca zaproponował zastąpienie jej pojęciem „spółki niebędącej osobą prawną” ,ujednolicając w ten sposób przepisy zdefiniowane w ustawach o CIT i PIT. Zaproponowane zmiany…

Polski Ład w TP – obowiązki formalne

W kolejnym wpisie w ramach cyklu „Polski Ład w TP”, chcielibyśmy Państwu przedstawić obowiązki formalne wynikające z projektu ustawy. Obowiązki formalne – jakie dokumenty będą składane do Naczelnika US Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu, podatnik będzie obowiązany do złożenia formularza TPR do Naczelnika US właściwego dla podatnika (a nie tak jak dotychczas do Szefa KAS). Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz rynkowym charakterze cen zostanie ujęte w ramach formularza…

Polski Ład w TP – APA do uzyskania w „jednym okienku” w pakiecie z innymi decyzjami?

Projekt Polskiego Ładu przewiduje wprowadzenie do Ordynacji podatkowej tzw. porozumienia inwestycyjnego (Porozumienie). Będzie ono miało formę umowy pomiędzy inwestorem a organami podatkowymi w sprawie skutków podatkowych planowanej lub rozpoczętej inwestycji. Porozumienie jest niewątpliwie ciekawą propozycją, ponieważ będzie ono ekwiwalentem różnych aktów administracji podatkowej, w tym jednostronnego uprzedniego porozumienia cenowego (APA). Zatem inwestor nie będzie musiał występować po APA odrębnie w standardowej procedurze.…

Dokumentacja Masterfile – czy zawsze trzeba ją sporządzać?

Obowiązek przygotowania dokumentacji Masterfile funkcjonuje w polskich przepisach podatkowych już od 2017 roku. Za lata 2019-2021 obowiązek ten dotyczy podmiotów z grup kapitałowych o skonsolidowanych przychodach na poziomie przekraczającym 200 mln PLN. Przepisy jednak ulegają ciągłej ewolucji i w ramach najnowszego projektu ustawy próg ten ma zostać zniesiony. Tym samym obejmując od 2022 roku obowiązkiem większą ilość podatników. Warto również podkreślić, że powoli zbliża się termin…

Jak rozpoznać nowy obowiązek TP dla transakcji z rajami? – Ministerstwo Finansów odpowiada

W dniu 16 kwietnia br. Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi (sygn. DCT2.054.1.2021DCT2.054.1.2021) na interpelację poselską nr 19562 w sprawie odnoszenia limitu transakcyjnego 500 000 zł do wartości transakcji realizowanych z kontrahentem, jeżeli jego rzeczywisty właściciel jest z tzw. raju podatkowego. Temat ten jest obecnie na tyle istotny, iż od 2021 roku na podatników zostały nałożone nowe obowiązki TP w zakresie przygotowania dokumentacji TP wraz z analizami porównawczymi, oświadczeniem oraz TP-R dla…

Już pewne – termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych oraz złożenie formularza TP-R wydłużony

8 kwietnia br. Prezydent podpisał ustawę zmieniającą, zgodnie z którą terminy na przygotowanie dokumentacji cen transferowych za 2020 r. oraz złożenie formularza TP-R zostały przesunięte. Tym samym jest już pewne, że terminy na złożenie informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych zostały wydłużone: – do dnia 30 września 2021 r. – dla podmiotów, których termin upływa w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. –…

Analizy porównawcze – objaśnienia Ministerstwa Finansów

14 czerwca Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych. Przedmiotem objaśnień są: techniczne aspekty przygotowywania analiz danych porównawczych oraz sporządzania opisów zgodności. Pełną treść objaśnień znajdą Państwo tutaj. Czego dotyczą objaśnienia? W pierwszej części objaśnień poruszono kilka obszarów praktycznych w zakresie sporządzania analiz danych porównawczych, takie jak (i) porównywalność danych a ich lokalność, (ii) możliwość wykorzystania danych…

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie nowych przepisów opublikowane przez Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące oświadczenia o sporządzaniu dokumentacji cen transferowych na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Co ważne, wyjaśnienia mają zastosowanie jedynie do oświadczenia, składanego na podstawie nowych przepisów, czyli dla podatników, którzy zdecydowali się przygotowywać dokumentację za 2018 r. zgodnie z przepisami, które weszły w życie od 1 stycznia br. Pełną treść wyjaśnień można znaleźć tutaj. Przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie najważniejszych informacji. Forma…