Ceny transferowe – trampolina do rozwoju biznesu

Dziś przedstawiamy już czwarty, ostatni wpis z naszego cyklu nt. cen transferowych. Z poprzednich wpisów wiesz już czym są (i na pewno czym nie są) ceny transferowe, kim są podmioty powiązane i jak ocenić, czy ceny stosowane w transakcji są rynkowe. Znasz też najważniejsze pojęcia, którymi posługujemy się na co dzień jako specjaliści od cen transferowych i poznałeś specyfikę naszej pracy.
Teraz czas odpowiedzieć na pytanie, które mogło pojawić się w Twojej głowie po lekturze wcześniejszych wpisów – czy ceny transferowe pomagają grupom się rozwijać? A może to raczej utrudnienie, bo jest szereg obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych, czyli tzw. obowiązków z zakresu compliance? Nie będziemy trzymać Cię w niepewności i od razu odpowiemy: jak najbardziej ceny transferowe pomagają grupom się rozwijać. Pytanie zatem: jak?

Skąd wiadomo kiedy ceny są rynkowe?

Nadrzędną zasadą cen transferowych jest zasada ceny rynkowej (arm’s length principle). Stosowanie tej zasady przez podmioty powiązane jest gwarancją, że współpracują one na równych prawach co inne podmioty na rynku. Jednak skąd wiadomo, że warunki ustalone w danej transakcji są rynkowe? Jak to sprawdzić? Zapraszamy Cię do trzeciego już wpisu w ramach Akademii Pana Taxa, a gdybyś chciał wrócić na chwilę do poprzednich, aby przypomnieć sobie czym są ceny transferowe (a czym zdecydowanie nie są) i wrócić do słowniczka z podstawowymi pojęciami z zakresu cen transferowych, oto link (1 i 2).

Czy wiesz, że jesteś „podmiotem powiązanym”?

Czy słyszałeś o teorii „sześciu stopni oddalenia? To teoria, która zakłada, że jako mieszkaniec Ziemi możesz spotkać każdą inną osobę na świecie po zaledwie sześciu lub mniej wzajemnych powiązaniach między Tobą a tą drugą osobą, mając kontakt czy to przez znajomych, przyjaciół czy też członków ich rodziny.

Jak wiele wspólnego ma wspomniana powyżej teoria z cenami transferowymi? Okazuje się, że bardzo dużo … bo w cenach transferowych też ważne są na przykład relacje rodzinne. Jeżeli przyjrzymy się definicji „podmiotów powiązanych” opracowanej na potrzeby przepisów o cenach transferowych, to z 99% pewnością, możemy powiedzieć, że Ty jesteś „podmiotem powiązanym”. Ale spokojnie, to nie znaczy od razu, że masz obowiązki z zakresu cen transferowych. Na to trzeba sobie „zasłużyć” 😊 Ale jeżeli jednak je masz, to miej się na baczności – jeżeli ich nie spełnisz, albo wypełnisz je niewłaściwie, mogą Ci grozić milionowe kary.

Zapnij pasy, bo ruszamy w ciekawą drogę … W tym wpisie przeprowadzimy Cię przez zawiłe słownictwo z zakresu cen transferowych, wyjaśnimy pojęcia i wyposażymy Cię w narzędziownik, który pozwoli Ci płynnie posługiwać się językiem cen transferowych.

CENY TRANSFEROWE TO…

Jak ceny transferowe to na pewno transferowanie środków. I pewnie za granicę. Prawdopodobnie do raju podatkowego.
Jeśli to było Twoje pierwsze skojarzenie po zobaczeniu tytułu, to koniecznie przeczytaj ten artykuł do końca. Odczarujemy ceny transferowe, pokażemy czym naprawdę są i dlaczego warto się nimi zainteresować.
A więc czym są ceny transferowe? Ceny transferowe to …

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT u małego podatnika

Na gruncie przepisów ustawy o VAT, obowiązek podatkowy na zasadach ogólnych powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (z pewnymi zastrzeżeniami). Niemniej jednak, instytucja małego podatnika VAT w polskim prawie przewiduje pewne przywileje podatkowe, także w zakresie rozliczania podatku VAT. Przechodząc do tematu, na początek warto zdefiniować, kim jest mały podatnik podatku VAT.

Transakcje, dla których podatnikiem jest nabywca

Podatnikiem VAT może być również nabywca towarów lub usług, jeżeli transakcja dokonywana jest w okolicznościach opisanych w art. 17 ustawy o VAT.
Transakcje, które wymienia ten przepis to:
• import towarów;
• wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),
• import usług;
• nabycie towarów w kraju od zagranicznych podatników.
We wszystkich wskazanych wyżej przypadkach zastosowanie znajdzie mechanizm odwrotnego obciążania (ang. reverse charge mechanism), w którym odpowiedzialnym za odprowadzenie VAT jest nabywca, a nie sprzedawca lub wykonawca usługi.

Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów

Przystąpienie przez Polskę od dnia 1 maja 2004 r. do struktur Unii Europejskiej, spowodowało zmiany zasad prowadzenia handlu z państwami członkowskimi UE. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (dalej: WDT) zajęła miejsce eksportu towarów, natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem (dalej: WNT) zajęło miejsce importu towarów. Pojęcia eksportu i importu są obecnie zarezerwowane wyłącznie dla transakcji z podmiotami spoza granic Unii Europejskiej, czyli krajami niebędącymi członkami UE.

W poniższym artykule opisane zostanie zagadnienie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku WDT i WNT. W praktyce oznacza to określenie daty, kiedy dana wewnątrzwspólnotowa transakcja powinna zostać ujęta w JPK_V7 dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Obowiązek podatkowy w VAT, czyli jak odróżnić obowiązek podatkowy od zobowiązania podatkowego

Pojęcie obowiązku podatkowego zostało zdefiniowane w art. 4 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym jest to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Definicje tą odnosimy do przepisów ustaw podatkowych (w tym również do ustawy o VAT). Wynika z niej przede wszystkim przymusowy oraz obiektywny charakter, na co wskazuje to, że powstaje on w momencie zaistnienia zdarzenia określonego w ustawie podatkowej, a więc niezależnie od woli stron czy też brzmienia umów cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy powstaje również niezależnie od organów podatkowych. Bez znaczenia pozostaje też to, czy osoby obciążone mają świadomość tego, że obowiązek podatkowy z tytułu dokonanych przez nich czynności powstał.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) – zasady, obowiązek podatkowy i wyłączenia

Kiedy w 1993 roku ustanowiono jednolity rynek wewnętrzny UE i jego cztery swobody – swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału, zniesiono również granice celne pomiędzy państwami członkowskimi w następstwie czego dotychczas stosowane zasady nie mogły być już wykorzystywane.
Nowa rzeczywistość wymusiła ustanowienie nowych zasad opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych, a mianowicie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (wcześniej import) i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (wcześniej eksport).
W momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej także rodzimy system prawny objęła zmiana zasad opodatkowania podatkiem VAT wewnątrzwspólnotowej wymiany handlowej. Zgodnie z nowymi przepisami podatek VAT przy tego typu transakcjach nie jest pobierany na granicy. Zamiast tego opodatkowanie ma miejsce w kraju nabywcy towaru, natomiast w kraju dostawcy stosuje się stawkę 0% VAT lub zwolnienie z prawem do odliczenia podatku naliczonego. Trochę inaczej jest w sytuacji świadczenia usług, jednak o tym napiszemy już niebawem.

Bony podarunkowe a VAT – czyli odkrywamy zawiłości

Czym są bony w świetle ustawy o VAT i jak one działają?

Bony w świetle ustawy o VAT rozumie się jako instrumenty, z którymi wiąże się obowiązek ich przyjęcia jako wynagrodzenia lub ich części, natomiast w życiu codziennym można je spotkać pod postacią kart podarunkowych lub voucherów.

Są one powszechnie spotykanym elementem urodzinowych oraz świątecznych prezentów. Jedna osoba wybiera się do sklepu, płaci odpowiednią sumę, a następnie otrzymuje w zamian kartę podarunkową lub inny dokument pod postacią bonu.

Otrzymany bon może wykorzystać inna osoba zgodnie z jego przeznaczeniem. Z reguły na bonie jest zapisana kwota w formie elektronicznej lub pisemnej. Może się również zdarzyć, że zamiast kwoty będzie wypisana konkretna usługa, na jaką został on wystawiony oraz miejsce, gdzie można go wykorzystać.