Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

Dlaczego to ważne?

Uprzednie porozumienia cenowe to rodzaj umowy zawieranej między podatnikiem a organem podatkowym, w której organ akceptuje wybór i sposób stosowania metody ustalania ceny transferowej, stosowanej w relacjach podatnika i podmiotów z nim powiązanych.

Dla przedsiębiorców APA mogą być efektywnym narzędziem ograniczenia ryzyka nieprawidłowego ustalania cen transakcyjnych oraz zakwestionowania sposobu ich ustalania przez organy podatkowe.

Jak możemy pomóc?

Przygotujemy lub zweryfikujemy istniejący model współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi, w celu złożenia wniosku o decyzję Ministra Finansów o uprzednim porozumieniu cenowym.

Pomożemy w przygotowaniu wniosku o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego i opracowaniu niezbędnej dokumentacji.

Udzielimy wsparcia w negocjacjach i procesie uzyskiwania decyzji Ministra Finansów o uprzednim porozumieniu cenowym.

Zapraszamy do kontaktu

Magdalena Marciniak

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu cen transferowych
E: magdalena.marciniak@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 88