Polityka podatkowa od lat koncentruje się wokół przeciwdziałania unikaniu opodatkowania i stosowaniu agresywnych optymalizacji. Wdrażane rozwiązania to z jednej strony zmiany przepisów materialnoprawnych poprzez wprowadzenie zakazów rozliczania kosztów podatkowych lub odliczania VAT, a z drugiej nowe procedury i wymogi dokumentacyjne, mające uszczelniać system, uniemożliwić oszustwa, a także ułatwić pracę administracji skarbowej poprzez obowiązkowe udostępnianie wielu danych. Dla biznesu oznacza to przede wszystkim konieczność dokonywania szczegółowych analiz, gromadzenia dokumentacji wskazującej na biznesowe uzasadnienie transakcji, czy wdrożenia odpowiednich procedur wewnętrznych i szkolenia pracowników.

Podczas śniadania podatkowego omówimy z Państwem sposoby dostosowania się do nowych wymogów tak, aby nowe regulacje nie paraliżowały codziennego funkcjonowania firmy. Podzielimy się doświadczeniami oraz podyskutujemy o Państwa spostrzeżeniach.

Gdzie i kiedy?

29 stycznia w godz. 09.00-13.00.
Rejestracja od godz. 9.00

Mindspace Koszyki
ul. Koszykowa 61 w Warszawie

W programie spotkania
  • Podatek u źródła – weryfikacja rzeczywistego właściciela płatności i rzeczywistej działalności gospodarczej, należyta staranność – praktyka stosowania przepisów, również do zdarzeń sprzed 2019.
  • Przepisy tzw. antyabuzywne (klauzula ogólna GAAR, klauzule szczególne i inne podstawy kwestionowania zasadności gospodarczej rozliczeń podatkowych) – co przyniosły zmiany w 2019 i jak kształtuje się najnowsza praktyka?
  • Raportowanie schematów podatkowych – co wiadomo po prawie roku od wejścia w życie przepisów? Co może wyniknąć z prac Forum MDR?
  • Ceny transferowe – kolejna rewolucja – tym razem ma być łatwiej?
  • Odpowiedzialność karna skarbowa osób odpowiedzialnych za podatki oraz odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – możliwości minimalizacji ryzyka niesłusznego pociągnięcia do odpowiedzialności.
  • Umowa o współdziałanie – nowa instytucja – wymogi i korzyści – czy warto?
  • Rekomendowane działania – czyli jak sobie z tym wszystkim poradzić możliwie najprościej, ale skutecznie
Spotkanie poprowadzą
Magdalena Marciniak
Rejestracja

Spotkanie „Bezpieczeństwo podatkowe w wymagających czasach” jest szkoleniem bezpłatnym. Liczba miejsc na każdym śniadaniu jest ograniczona.

Chcę wziąć udział w śniadaniu 29 stycznia 2020 r.: REJESTRACJA

Kontakt

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Magdalena Marciniak – e-mail: magdalena.marciniak@mddp.pl

Magdalena Sobczak (sprawy organizacyjne) – e-mail: magdalena.sobczak@mddp.pl

Paweł Jakubecki (sprawy organizacyjne) – e-mail: pawel.jakubecki@mddp.pl

MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy
Mokotowska 49 | 00-542 Warszawa
tel. (+48) (22) 322 68 88 | fax (+48) (22) 322 68 89
biuro@mddp.pl | www.mddp.pl |

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz