Badanie rynkowości możliwe także dla transakcji bez wynagrodzenia

 
Po zakończeniu obowiązków sprawozdawczych takich jak sporządzenie sprawozdania finansowego podatnicy zaczynają właśnie przystępować do określania swoich obowiązków związanych z transakcjami z podmiotami powiązanymi. O czym powinni pamiętać? W szczególności o tym, że obowiązkom z zakresu cen transferowych podlegają nie tylko standardowe transakcje z wartością możliwą do ustalenia na podstawie ksiąg rachunkowych, ale także otrzymane lub udzielone nieodpłatne świadczenia. Do najpopularniejszych z nich należą transakcje finansowe bez wynagrodzenia, głównie otrzymane lub udzielone gwarancje czy poręczenia.
 
#WIĘCEJ na ten temat w artykule Jakuba Patalasa i Natalii Rutkowskiej z Zespołu Cen Transferowych MDDP.

***

Cały artykuł dostępny na stronie Rzeczpospolitej link

Facebook
Twitter
LinkedIn