Rozliczenia roczne wynagrodzeń pracowników i współpracowników po Polskim Ładzie i Nowym Polskim Ładzie – perspektywa płatnika
Dedykowany warsztat dla firm

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe przepisy wprowadzone w ramach reformy podatkowej zwanej Polskim Ładem, a od 1 stycznia 2023 r. będą obowiązywać kolejne zmiany wprowadzone w ramach tej nowelizacji.

Tymczasem płatnicy już w styczniu 2023 r. będą musieli przekazać do urzędu skarbowego PIT-11, czyli informację o przychodach podatnika, uwzględniając wszystkie zmiany w przepisach, które nastąpiły w ciągu tego roku.

Zmiany w sposobie obliczania zaliczek na PIT, nowa skala podatkowa, zmiany w zakresie oświadczeń składanych przez pracowników, nowe obowiązki informacyjne dla zatrudniających – wszystko to wraz z rozliczeniami rocznymi pracowników i współpracowników rodzi mnóstwo pytań po stronie zespołów kadrowo-płacowych czy samych pracowników.

Podczas warsztatów eksperci Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców MDDP przeanalizują konsekwencje wszystkich zmian, które weszły w życie w trakcie 2022 r. dla każdej z grup osób zatrudnionych w firmie oparciu o specyfikę warunków zatrudnienia z perspektywy realizacji obowiązków płatnika. Dążymy do tego, aby uczestnicy otrzymali konkretną, praktyczną wiedzę, wykraczającą poza samą treść przepisów. Zasadą jest, że na wszelkie pytania zgłoszone przed lub podczas warsztatów odpowiadamy w trakcie prezentacji.

 1. Przypomnienie kluczowych zmian wynikających z Polskiego Ładu 2.0 obowiązujących od 1 lipca 2022 r.
  • zmiany w skali podatkowej i konsekwencje dla płatników po zakończeniu roku podatkowego 2022
  • omówienie wzoru PIT-2 obowiązującego w 2022 r.,
  • rozliczanie składki zdrowotnej w 2022 r.,
  • przywrócenie preferencji dla samotnych rodziców – przepisy przejściowe,
  • rozszerzenie ulg w PIT (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+ i pracujących seniorów),
  • zmiany w rozliczaniu wynagrodzenia płatnika.
 2. Omówienie nowego wzoru PIT-11 za 2022 r.
 3. Zmiany wynikające z Polskiego Ładu 2.0 mające obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.
  • PIT-2 po nowemu,
  • omówienie nowego wzoru PIT-2 w tym wszystkich wniosków/oświadczeń jakie będzie mógł złożyć zatrudniony,
  • nowe zasady ogólne dotyczące wniosków i oświadczeń składanych przez zatrudnionych (w tym stosowanie ich po ustaniu zatrudnienia),
  • odpowiedzialność płatnika w 2023 r.
 4. 50% koszty uzyskania przychodów – najnowsze orzecznictwo.

 5. Prezenty i wsparcie dla pracowników/zleceniobiorców/współpracowników – o czym powinien wiedzieć płatnik?

 6. Kiedy prezent stanowi darowiznę? Planowane zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn,

 7. Konsekwencje podatkowe wsparcia pracownika w ramach i poza ZFŚS.

 8. Zatrudnianie obywateli Ukrainy – rozliczenia i dostępne ulgi podatkowe.

 9. Samozatrudnieni – wpływ Polskiego Ładu na rozliczenia podatkowe. Czy warto zmienić formę opodatkowania?

Warsztaty kierujemy do:

 • osób odpowiedzialnych bezpośrednio za sprawy kadrowo-płacowe, osób zarządzających działami kadr, kierowników działów kadr i płac, specjalistów ds. wynagrodzeń, specjalistów ds. kadr i płac,

 • dyrektorów finansowych, głównych księgowych, przedstawicieli działów księgowości,

 • specjalistów ds. podatków,

 • pracowników, osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych i współpracowników B2B.

 • Tematyka warsztatów dostosowana do specyfiki i potrzeb Klienta.
 • Praktyczne przykłady stosowania przepisów.
 • Możliwość dyskusji i aktywnego zadawania pytań ekspertowi w trakcie spotkania.
 • Możliwość zgłoszenia tematów ważnych dla uczestników do uwzględnia w programie szkolenia.
 • Prezentacja ze spotkania dla wszystkich uczestników.
 • Nagranie szkolenia dostępne dla uczestników.
 • Certyfikat uczestnictwa.
 • Ustalany indywidualnie z Klientem i uzależniony od szczegółowej tematyki szkolenia i liczby uczestników.
 • Dedykowane dla firmy, zamknięte warsztaty z ekspertami MDDP dostosowane do specyfiki działalności Klienta.
 • Warsztaty przeprowadzamy w formule online (platforma MS Teams lub narzędzie klienta), w terminie wcześniej uzgodnionym z Państwem.
 • Do 4 godzin, wliczając 1-2 przerwy w trakcie spotkania oraz czas na pytania od uczestników.
 • Liczba uczestników warsztatu po stronie klienta jest nieograniczona.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Dorota Chruściel-Dziekańska (sprawy organizacyjne)
e-mail: dorota.chrusciel-dziekanska@mddp.pl

Anna Misiak

Partner I Doradca podatkowy I Szefowa Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców
Email: anna.misiak@mddp.pl
+48 500 046 024

Dorian Jabłoński

Starszy konsultant
Email: dorian.jablonski@mddp.pl
+48 504 400 031