Jak utworzyć, rozliczać i funkcjonować w Grupie VAT?

Dedykowany warsztat dla firm

Polscy podatnicy od stycznia 2023 r. będą mieli możliwość utworzenia Grupy VAT, rozwiązania funkcjonującego już w większości europejskich państw, umożliwiającego funkcjonowanie grupy podmiotów jako jednego podatnika na gruncie podatku VAT. Dzięki niemu transakcje realizowane pomiędzy członkami grupy nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Możliwość wspólnego rozliczania podatku VAT może przynieść wiele korzyści, w szczególności poprzez poprawę płynności finansowej związanej z centralizacją rozliczeń z fiskusem, a czasem wymierne korzyści finansowe. Jednocześnie podatnicy chcący utworzyć Grupę VAT muszą spełnić pewne ustawowe warunki, choć nie są one tak restrykcyjne jak w przypadku podatkowej grupy kapitałowej w podatku dochodowym. Przepisy wprowadzają szereg obowiązków i ograniczeń w funkcjonowaniu Grupy VAT, jak choćby konieczność prowadzenia ewidencji transakcji wewnątrzgrupowych, czy stosowania indywidualnych współczynników.

Utworzenie Grupy VAT i prawidłowe rozliczanie zdarzeń gospodarczych dokonywanych wewnątrz i na zewnątrz Grupy VAT wymaga wdrożenia odpowiednich procesów i procedur w poszczególnych spółkach, aby je zabezpieczyć przed nieoczekiwanymi pułapkami.

Dlatego też, aby ułatwić Państwu przeprowadzenie analizy jakie korzyści może nieść za sobą wykorzystanie w Państwa biznesie Grupy VAT oraz jak wygląda proces zakładania, rozliczania i rozwiązania grupy VAT, zachęcamy do udziału w dedykowanym zamkniętym szkoleniu dotyczącym Grupy VAT w wersji online na żywo prowadzonego przez ekspertów MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy na Platformie Wiedzy MDDP.

W trakcie szkolenia omówione zostaną m. in. następujące zagadnienia:

 • Kto i w jakim przypadku może utworzyć Grupę VAT?
 • Jaki wpływ ma utworzenie Grupy na dokumentowanie sprzedaży oraz sprawozdawczość?
 • Jak rozliczać pierwsze miesiące funkcjonowania Grupy VAT?
 • Czy założenie Grupy VAT nakłada jakieś nowe obowiązki na jej członków?
 • Czy Grupa VAT może korzystać z interpretacji podatkowych wydanych dla swoich członków?
 • W jaki sposób należy dokonać korekty rozliczeń okresów sprzed założenia Grupy VAT?
 • Jakie są skutki niespełnienia kryteriów istnienia Grupy VAT oraz kiedy Grupa VAT przestaje istnieć?
 1. Ogólna charakterystyka Grup VAT i pojęcia z nią związane.
 2. Przesłanki i wymogi utworzenia Grupy VAT, w tym interpretacja znaczenia powiązań finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych.
 3. Zasady rozliczeń wewnątrz Grupy VAT jak i z podmiotami zewnętrznymi.
 4. Rozliczenia w okresie przejściowym związanym z utworzeniem oraz rozwiązaniem Grupy VAT.
 5. Wyzwania dotyczące ustalenia zakresu prawa do odliczenia VAT naliczonego – stosowanie proporcji indywidualnej i grupowej.
 6. Zagadnienia związane z dokumentowaniem i sprawozdawczością zdarzeń gospodarczych przez członków Grupy VAT.
 7. Przyczyny i skutki rozwiązania Grupy VAT.
 8. Praktyczna analiza zgłoszonych przez uczestników przykładów i wątpliwości.
 9. Sesja Q&A.

Specjalistów ds. podatków, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, osób zajmujących się finansami w przedsiębiorstwach.

 • Tematyka warsztatów dostosowana do specyfiki i potrzeb Klienta.
 • Praktyczne przykłady stosowania przepisów.
 • Możliwość dyskusji i aktywnego zadawania pytań ekspertowi w trakcie spotkania.
 • Możliwość zgłoszenia tematów ważnych dla uczestników do uwzględnia w programie szkolenia.
 • Prezentacja ze spotkania dla wszystkich uczestników.
 • Nagranie szkolenia dostępne dla uczestników.
 • Certyfikat uczestnictwa.

Ustalany indywidualnie z Klientem i uzależniony od szczegółowej tematyki szkolenia i liczby uczestników.

 • Dedykowane dla firmy, zamknięte warsztaty z ekspertami MDDP dostosowane do specyfiki działalności Klienta.
 • Warsztaty przeprowadzamy w formule online (np. MS Teams, platforma ClickMeeting lub narzędzie klienta), w terminie wcześniej uzgodnionym z Państwem lub na żywo.
 • 2-3 godzinne spotkanie, w zależności od ilości zgłaszanych pytań.
 • Liczba uczestników warsztatu po stronie klienta jest nieograniczona.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Dorota Chruściel-Dziekańska (sprawy organizacyjne)
e-mail: dorota.chrusciel-dziekanska@mddp.pl

Janina Fornalik

Partner I Doradca podatkowy
Email: janina.fornalik@mddp.pl
+48 660 440 141

Marek Przybylski

Menedżer I Doradca podatkowy
Email: marek.przybylski@mddp.pl
+48 509 567 231