Będą nowe definicje budowli i budynku. Znane są szczegóły zmian

 

Objęte podatkiem od nieruchomości mają być nie tylko same budowle, ale też urządzenia techniczne, które stanowią całość z tą budowlą. Natomiast wszystkie miejsca w halach garażowych będą objęte jedną, niższą stawką, tak jak mieszkania.

Podatnicy od dawna czekają na nowe przepisy, bo w związku z tym, że TK odroczył do końca 2024 r. utratę mocy obowiązującej obu przepisów – nadal one obowiązują. To oznacza, że sądy administracyjne orzekają w tych sprawach jak dotychczas. Jednak nie takich zmian się spodziewali, bo w niektórych przypadkach zapłacą wyższy podatek niż dotychczas.

 

Rafał Kran, partner, doradca podatkowy w MDDP, wyjaśnia, że projektodawca – wbrew pierwotnym sygnałom z Ministerstwa Finansów – nie zdecydował się proste przepisanie definicji z prawa budowlanego do ustawy podatkowej.

Jak tłumaczy nasz ekspert, zmodyfikowano ją na niekorzyść podatników. W związku z tym przywrócona zostanie (po kilku latach) przesłanka całości techniczno-użytkowej. Innymi słowy –  ponownie trzeba będzie płacić podatek również od niektórych urządzeń, elementów technicznych, komputerów, elektroniki, a przynajmniej takie będą oczekiwania organów podatkowych, co doprowadzi zapewne do wielu sporów – tłumaczy ekspert. Dodaje, że opodatkowane będą też namioty stawiane przez firmy, w których prowadzą one działalność.

 

***
#WIĘCEJ w Dzienniku Gazecie Prawnej >>
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/9528672,beda-nowe-definicje-budowli-i-budynku-znane-sa-szczegoly-zmian.html.