W CZYM MOŻE POMÓC MDDP?

 • Przegląd łańcuchów dostaw, który ma na celu identyfikację przemieszczeń przez granicę UE i Wielkiej Brytanii w celu określenia potencjalnych ryzyk oraz przyszłych obowiązków celnych i podatkowych

 • Analiza umów handlowych z dostawcami i klientami

  • ustalenie, czy niezbędne są zmiany ich postanowień w przypadku, gdyby przywrócenie granicy celnej z Wielką Brytanią wpłynęło np. na czas dostaw czy cenę towarów lub usług.
 • Oszacowanie kosztów Brexitu

  • koszt ceł;
  • koszt gwarancji celnych;
  • koszt związany z koniecznością zapłaty VAT importowego i akcyzy wraz z cłem.
 • Ocena konieczności dostosowania systemów i procedur do nowych wymogów

 • Pomoc w skompletowaniu odpowiednich pozwoleń celnych mających na celu zapewnienie ciągłości dostaw towarów z lub do Wielkiej Brytanii

 • Wsparcie w legalizacji pracy i pobytu obywateli brytyjskich i członków ich rodzin po zakończeniu okresu przejściowego, zarówno w przypadku przybycia na terytorium RP przed, jak i po 31 grudnia 2020.

 • Ustalenie i realizacja procedur związanych z podleganiem ubezpieczeniom społecznym personelu delegowanego do pracy z Polski do Wielkiej Brytanii i z Wielkiej Brytanii do Polski.

Brexit - jak będzie wyglądał?

29 marca 2017 r. Wielka Brytania uruchomiła procedurę wyjścia z Unii Europejskiej (UE). W rezultacie Brexit miał stać się faktem 30 marca 2019 r., ale po dwukrotnym przedłużeniu Wielka Brytania opuściła UE 31 stycznia 2020 r.  w ramach porozumienia między Wielką Brytanią i Unią. Na podstawie porozumienia, regulacje unijne mają zastosowanie w UK do końca 2020 roku (okres przejściowy).

Obecnie trwają negocjacje umowy o wolnym handlu między UE i Wielką Brytanią. W przypadku braku umowy FTA UK stanie się od 1 stycznia 2021 r. państwem trzecim bez jakichkolwiek preferencji.

Niezależnie od przyjętego scenariusza, Brexit będzie wymagał przystosowania prowadzonej działalności do nowych obowiązków i obciążeń w ramach kontaktów biznesowych z Wielką Brytanią. Przedsiębiorcy unijni i brytyjscy powinni być przygotowani na to, że Wielka Brytania stanie się krajem trzecim w rozumieniu celnym od 1 stycznia 2021 r., co oznacza konsekwencje prawne, podatkowe, ubezpieczeniowe i gospodarcze.

Generalne konsekwencje Brexitu dla biznesu w kontekście stosowania procedur celnych i akcyzowych oraz opodatkowania VAT
 • wymiana towarowa między UE i Wielką Brytanią będzie odbywała się na analogicznych zasadach, jak obecnie handel z państwami spoza UE;
 • obowiązkowe stanie się korzystanie z procedur celnych, w tym konieczność każdorazowego dokonywania zgłoszeń celnych;
 • przemieszczenie towarów z i do Wielkiej Brytanii będzie, co do zasady, wiązało się z zapłatą VAT importowego oraz akcyzy wraz z należnościami celnymi;
 • zasady dotyczące miejsca opodatkowania VAT usług oraz zasady dotyczące odzyskania podatku VAT ulegną zmianie;
 • brak preferencji celnych (w przypadku braku umowy o wolnym handlu między UE i UK) – obniżone stawki lub brak cła ze względu na pochodzenie preferencyjne (konieczne jednak będzie potwierdzanie pochodzenia niepreferencyjnego);
 • klasyfikacja taryfowa (CN) obowiązująca w Unii nie będzie już obowiązywała w Wielkiej Brytanii – kody taryfy nadane w UE wymagać będą ponownej klasyfikacji w ramach kodów, które opracuje Wielka Brytania;
 • sposób raportowania przemieszczeń wyrobów akcyzowych przez granicę Wielkiej Brytanii i UE ulegnie istotnym zmianom wynikającym z konieczności dokonania odprawy celnej.
Konsekwencje związane z ubezpieczeniami pracowników delegowanych transgranicznym świadczeniem pracy oraz regulacjami imigracyjnymi
 • Po opuszczeniu Wspólnoty, od 1 stycznia 2021 Wielka Brytania przestanie być stroną europejskich regulacji koordynujących systemy zabezpieczenia społecznego;
 • Do końca okresu przejściowego, czyli do 31 grudnia 2020, ustawodawstwo właściwe dla osób oddelegowanych z Wielkiej Brytanii do Polski oraz z Polski do Wielkiej Brytanii jest ustalane na dotychczasowych zasadach. Możliwe jest więc uzyskanie certyfikatu A1 w kraju macierzystym;
 • Po okresie przejściowym uzyskanie certyfikatu A1 dla nowo delegowanych pracowników będzie już niemożliwe. Podstawą do określenia obowiązku podlegania ubezpieczeniom będą przepisy państwa wykonywania pracy.
Konsekwencje związane z regulacjami imigracyjnymi

Obywatele brytyjscy i członkowie ich rodzin, którzy zarejestrowali pobyt w Polsce i w dalszym ciągu będą zamieszkiwać na terytorium RP, powinni najpóźniej do 31 grudnia 2021 złożyć wniosek o wymianę posiadanych dokumentów na nowo wprowadzane dokumenty pobytowe.

Ci, którzy przebywali legalnie w Polsce przed 31 grudnia 2020, jednak nie złożyli wniosków o rejestrację pobytu przed zakończeniem okresu przejściowego, powinni niezwłocznie po 1 stycznia 2021 zaaplikować do właściwego urzędu wojewódzkiego o zarejestrowanie pobytu i wydanie stosownych dokumentów. W toku procedury może być konieczne udowodnienie, że wjazd na terytorium RP nastąpił najpóźniej 31 grudnia 2020.

W przypadku wjazdu obywateli brytyjskich bądź członków ich rodzin na terytorium Polski po 1 stycznia 2021, będą oni traktowani jako obywatele państwa trzeciego. Przysługiwał im będzie ruch bezwizowy (do 90 dni w Schengen w 180-dniowym okresie), jednak podjęcie pracy będzie wymagało uzyskania zezwolenia na pracę. Również legalizacja pobytu ponad trzeci miesiąc związana będzie z koniecznością wyrobienia wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy.

Sprawdź, czy jesteś gotów na Brexit!
Strona 1 z 5
TRANSAKCJE TOWAROWE
Czy sprawdziłam/em, jaki wpływ ma Brexit na łańcuch dostaw w moim biznesie, zwłaszcza w odniesieniu do przemieszczenia towarów między Polską a Wielką Brytanią, w tym w zakresie:
ROZLICZENIE VAT
Czy sprawdziłam/em, jaki wpływ ma Brexit na moją sytuację w związku z VAT? Szczególnie w odniesieniu do:
PRZYPADKI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z OBROTEM/BRANŻAMI PODLEGAJĄCYMI SZCZEGÓLNYM REGULACJOM
PRACOWNICY
Czy zweryfikowałam/em warunki imigracyjne i ubezpieczeniowe  dotyczące pracowników / współpracowników, w tym:
ROZLICZANIE PIT
Czy zweryfikowałam/em warunki imigracyjne dotyczące pracowników/współpracowników, w tym:
Chcesz omówić formularz? Zostaw nam do siebie kontakt, kliknij "Zapisz i zakończ", a nasi eksperci skontaktują się z Tobą:
Masz pytania? Skontaktuj się z ekspertem bezpośrednio:

TOMASZ MICHALIK

Email: tomasz.michalik@mddp.pl

Tel.: (+48) (22) 322 68 70

Mob.: (+48) (22) 501 733 720

Anna Misiak

Email: Anna.Misiak@mddp.pl

Tel.: (+48) (22) 376 52 86

AGNIESZKA KISIELEWSKA

Email: Agnieszka.Kisielewska@mddp.pl

Tel.: (+48) (22) 322 68 88

Mob.: (+48) (22) 600 097 363

Rafał Sidorowicz

Email: Rafal.Sidorowicz@mddp.pl

Tel.: (+48) (22) 322 68 88

Mob.: (+48) (22) 506 788 582

CAPTCHA image

Kontakt

Powiązane artykuły

Bądź na bieżąco

Informacje i raporty z wielu dziedzin, aktualne informacje podatkowe, od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER