Ceny transferowe bez granic: nasze międzynarodowe kompetencje

Jak dobrze znasz Zespół Cen Transferowych MDDP? Czy wiesz, że w tym roku świętujemy 20-lecie działalności nie tylko MDDP, ale też naszego Zespołu Cen Transferowych?

Przez lata nabywaliśmy doświadczenie i wzmacnialiśmy swoje kompetencje międzynarodowe, co pozwoliło nam dotrzeć tu, gdzie jesteśmy:

Prawie 50 ekspertów

  • jesteśmy zespołem liczącym prawie 50 specjalistów, dedykowanych w 100% cenom transferowych,

Szeroka wiedza

  • nasi eksperci to osoby z wykształceniem ekonomicznym, finansowym, rachunkowym (w tym z tytułami ACCA), ale też np. prawniczym lub statystyczno-ekonometrycznym,

Międzynarodowe doświadczenie

  • jesteśmy firmą polską, ale ceny transferowe są międzynarodowe. Od początku działalności mocno rozwijaliśmy kompetencje w tym obszarze – w efekcie już od prawie 10 lat z sukcesem nadzorujemy globalnie i realizujemy z poziomu centrali (czyli tzw. spółek-matek) kompleksowe projekty z zakresu cen transferowych.

Świadczymy usługi klasy premium, które dają maksimum bezpieczeństwa

  • przez 20 lat działalności żadna z naszych dokumentacji i benchmarków nie została zakwestionowana pod kątem formalnym w trakcie kontroli czy procedur APA (ang. advance pricing agreement) ani w Polsce, ani za granicą.

Działamy lokalnie, wpieramy globalnie

Dlaczego to ważne? Bo biznes jest międzynarodowy i dostrzegł to także Minister Finansów, który 6 maja br. wydał zarządzenie, zgodnie z którym w ramach resortu ma zostać utworzony nowa komórka – Departament Międzynarodowej Polityki Podatkowej. Do jego właściwości będą należały sprawy dotyczące cen transferowych i przypisywania dochodu do zagranicznego zakładu. Dodatkowo, Departamentu Kluczowych Podmiotów będzie koordynował realizację w KAS Globalnych Zasad Przeciwdziałania Erozji Podstawy Opodatkowania (zasady GloBE).

Co to może oznaczać w praktyce?

  • organy coraz bardziej się specjalizują w obszarze cen transferowych,
  • Ministerstwo Finansów bierze też pod uwagę międzynarodowe inicjatywy regulacyjne i wdraża je w swojej działalności.

W MDDP wiemy, że nie da się oderwać cen transferowych od ważnych tematów, które są szeroko komentowane i stopniowo wdrażane na świecie i w Polsce:

  • Publiczny CbC-R, czyli obowiązku udostępniania przez duże przedsiębiorstwa sprawozdań o podatku dochodowym mamy już w Polsce obowiązujące przepisy nakładające obowiązek publikowania CbC-R i składania do KRS. Obowiązek ten został wprowadzony poprzez nowelizację ustawy o rachunkowości i innych ustaw. Nowe przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdania o podatku dochodowym za rok obrotowy rozpoczynający się po 21 czerwca 2024 r., czyli dla większości podatników po raz pierwszy za FY2025;
  • GloBE, czyli zasad, których celem jest ustanowienie na świecie minimalnego poziomu efektywnego opodatkowania działalności gospodarczej dużych przedsiębiorstw międzynarodowych –25 kwietnia 2024 r. ukazał się długo wyczekiwany projekt ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych;
  • ESG, a w tym badania, jak działania ESG mogą wpłynąć na zmianę strategii przedsiębiorstw, łańcuch dostaw, a nawet model biznesowy;
  • trwających na gruncie międzynarodowym prac m.in. nad Dyrektywą TP (w ramach pakietu BEFIT), której celem jest zharmonizowanie przepisów TP na poziomie Unii Europejskiej od 2025 r. (w ostatnich dniach termin ten został przyspieszony, bo wg pierwotnych założeń był to rok 2026) czy tzw. kwotą B (w ramach Filaru 1), które to przepisy będą miały wpływ na działalność dystrybutorów hurtowych.  

***

Budowanie kompetencji, także w tych obszarach pozwala nam realnie wspierać naszych klientów w rozwoju ich działalności międzynarodowej przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa. Warto zatem poznać nas lepiej i sprawdzić, jak nasze modele cen transferowych ułatwiają skalowanie biznesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn