Ceny transferowe bez granic: nasze międzynarodowe rozwiązania

Ceny transferowe to zagadnienie (przede wszystkim) międzynarodowe. Dlaczego? Bo biznes jest międzynarodowy. Te dwa aspekty przenikają się i uzupełniają. Coraz więcej grup rozumie i docenia korzyści wynikające ze świadomego zarządzania cenami transferowymi w organizacji. Dobrze poukładane ceny transferowe dają solidną podstawę do rozwoju biznesu, ale też ułatwiają ten rozwój. Należy jednak pamiętać, że na ten moment, przepisy o cenach transferowych nie są jeszcze zharmonizowane na poziomie międzynarodowym.

Jak zatem zarządzać cenami transferowymi w organizacji, aby uniknąć pułapek i jak my jako MDDP możemy w tym pomóc?

Przede wszystkim jako MDDP pomagamy grupom świadomie się rozwijać, w pełni wykorzystując potencjał, jaki drzemie w przepisach o cenach transferowych. Co to oznacza w praktyce? Świat biznesu jest bardzo złożony, dlatego bezcenna dla liderów jest umiejętność przewidywania konsekwencji swoich działań. W przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi umożliwia to właśnie (świadome) stosowanie zasad dotyczących cen transferowych. Istotą cen transferowych jest bowiem planowanie (nie obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze).

W cenach transferowych mamy cały zestaw narzędzi, które nam w tym pomagają, w tym w szczególności:

Modele cen transferowych

  • Towarzyszymy naszym Klientom na każdym etapie rozwoju, czy to gdy otwierają pierwszą, czy kolejną spółkę w Polsce czy za granicą, czy też gdy zawierają transakcje wewnątrzgrupowe. Ustalamy profile funkcjonalne spółek i ustalamy modele rozliczeń, czyli tzw. modele cen transferowych.
  • Z sukcesem, już od prawie 10 lat nadzorujemy globalnie i realizujemy z poziomu centrali (czyli tzw. spółek-matek) kompleksowe projekty z zakresu cen transferowych.

Analizy cen transferowych (benchmarki)

  • Pomagamy naszym Klientom ustalać – w oparciu o zasadę ceny rynkowej i przepisy o cenach transferowych – jak powinno zostać ustalone wynagrodzenie w danej transakcji i jaki poziom zysku możemy uznać za rynkowy, a także co zrobić jak spółka nie osiągnie zakładanego poziomu zysku. To ułatwia dalszy proces planowania i budżetowania.
  • Analizy cen transferowych to najważniejsze narzędzie obrony rynkowości rozliczeń na wypadek ewentualnej kontroli. Mamy tego świadomość, dlatego wysoka jakość analiz jest dla nas priorytetem.
  • Przygotowując benchmarki stawiamy na rzetelności i bezpieczeństwo – korzystamy z profesjonalnych bazy danych, do których dostęp mają również organy podatkowe i globalne spółki doradztwa podatkowego, a także przygotowujemy raporty, które zapewniają 100% transparentności procesu.
  • Należy także podkreślić, że na ten moment przepisy dotyczące cen transferowych nie są jeszcze zharmonizowane na poziomie globalnym i UE, dlatego nasze benchmarki uwzględniają zarówno wymogi lokalne, jak i przepisy międzynarodowe (w tym Wytyczne OECD).

Chociaż w ramach EU trwają aktualnie prace nad harmonizacją przepisów TP, na ten moment brak zharmonizowania tych przepisów na poziomie międzynarodowym to nie lada wyzwanie dla firm, które chcą rozwijać się międzynarodowo. Dlatego ważne jest, że wspierając naszych Klientów łączymy zarówno perspektywę lokalną (samodzielnie, czy przy współpracy z zagranicznymi doradcami) z naszym międzynarodowym doświadczeniem.

Jest to szczególnie istotne dla grup działających lub planujących działalność w Polsce – ponieważ Polska ma jedne z najwyższych kar za niedopełnienie lub nierzetelne wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych. Przykładowo, kary grzywny mogą sięgać nawet 40 mln zł, przy czym zakładają one odpowiedzialność osobistą osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe spółki, w szczególności Członków Zarządu.

Strach nie może jednak blokować rozwoju

Dzisiaj sukces wymaga elastyczności i odwagi, dlatego warto mieć przy sobie zaufanego, ale i doświadczonego doradcę.

Śledzimy na bieżąco przepisy polskie i międzynarodowe, aktywnie uczestniczymy w zgłaszaniu uwag do aktów prawnych, w Polsce jesteśmy w grupach roboczych przy Ministerstwie Finansów – dzięki naszej wiedzy, klarownie wskazujemy naszym Klientom kierunki działań, unikamy niejednoznaczności.

Dlatego warto poznać nas i nasze pozostałe międzynarodowe rozwiązania, które będziemy Państwu przybliżać w kolejnych wpisach.

Facebook
Twitter
LinkedIn