Cesja umowy deweloperskiej jednak bez obniżonej stawki VAT

 

Skoro cedent nie dysponował lokalem jak właściciel, to nie mógł w drodze cesji na tym etapie rozporządzić nim jak właściciel. Przedmiotem cesji w tych okolicznościach jest prawo majątkowe, nie towar. Tym samym nie można do cesji zastosować stawki obniżonej 8 proc. VAT jak do dostawy lokalu mieszkalnego – stwierdził w poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny w poszerzonym siedmioosobowym składzie.

 

Skutkami cesji umowy deweloperskiej NSA zajmował się już w siedmioosobowym składzie 25 marca br., rozpatrując możliwość podjęcia uchwały w tej sprawie. Jednak zdecydował wówczas, że uchwały nie podejmie, a skieruje sprawę do merytorycznego rozpoznania również w siedmioosobowym składzie. NSA ponownie zajął się tym tematem 24 czerwca br. (sygn. I FSK 1661/20), uchylając wyrok WSA w Szczecinie z 9 września 2020 r. (sygn. I SA/Sz 441/20) w sprawie ze skargi podatniczki na interpretację indywidualną z 24 kwietnia 2020 r. (nr 0111-KDIB3-1.4012.16.2020.3).

Trzyosobowy skład NSA postanowił przedstawić składowi siedmiu sędziów NSA zagadnienie prawne. Chodziło o kwestię, czy cesję uprawnień z umowy deweloperskiej należy traktować jako usługę opodatkowaną stawką 23 proc., stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, czy jako czynność związaną z dostawą lokalu mieszkalnego opodatkowaną stawką 8 proc., zgodnie z art. 41 ust. 12a-12 c ustawy o VAT. Taka wątpliwość wyłoniła się na tle rozpoznawanej sprawy.

 

***

#WIĘCEJ na stronie Prawo.pl w artykule z komentarzem Pawła Gosia, partnera, doradcy podatkowego w MDDP >>

https://www.prawo.pl/podatki/cesja-umowy-deweloperskiej-a-stawka-vat-wyrok-nsa,527666.html.