CIT estoński w pytaniach i odpowiedziach

Czy „CIT estoński” jest dobrym rozwiązaniem? Jakie korzyści podatkowe daje ten model opodatkowania?

Główną korzyścią wynikającą ze stosowania tego modelu opodatkowania jest odroczenie momentu zapłaty podatku (4 lub nawet więcej lat) oraz niska stawka łącznego podatku CIT i PIT (18% – 25%). W związku z tym ten model opodatkowania może być niezwykle ciekawą alternatywą dla prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. czy spółki komandytowej, ale też dla indywidualnych działalności gospodarczych (dla których – w związku ze zmianami w zakresie rozliczania składki zdrowotnej – opodatkowanie istotnie wzrosło od 2022 roku).

Od 2022 r. możliwe są jeszcze inne dodatkowe korzyści dla podatników rozliczających się w modelu „CIT estońskiego” – jak choćby możliwość kwartalnego rozliczania podatku VAT.

Którzy podatnicy mogą rozliczać się w modelu „CIT estońskiego”? Czy to rozwiązanie możliwe dla wszystkich podatników?

„CIT estoński” nie jest rozwiązaniem dedykowanym dla wszystkich podatników. Wynika to z ustawowych ograniczeń, które wyłączają m.in. możliwość stosowania tego modelu opodatkowania dla spółek, w których udziałowcami są inne spółki oraz dla spółek, które mają udziały w innych spółkach. Ale nawet jeśli aktualna struktura właścicielska nie spełnia tych wymogów – możemy pomóc ją zmienić i dostosować do wymogów „CIT estońskiego”.

Warto też pamiętać, że od 2022 r. nie ma już progu przychodowego (100 mln zł) – aktualnie, bez względu na wysokość uzyskiwanych przychodów, można rozliczać się w „CIT estońskim”. Tak więc nawet duże i bardzo duże podmioty mogą korzystać z tej formy rozliczenia.

Czy „CIT estoński” mogą stosować spółki z różnych branż?

Generalnie tak – regulacje dotyczące „CIT estońskiego” mogą stosować spółki z niemal każdej branży; w zasadzie jedynym wyjątkiem jest działalność finansowa. Trzeba też jednak pamiętać, że tzw. przychody finansowe podatnika rozliczającego się w modelu „CIT estońskiego” nie mogą stanowić więcej niż 50% przychodów ogółem.

Czy aby skorzystać z „CIT estońskiego”, muszę założyć nową spółkę czy mogę skorzystać z tego modelu opodatkowania w ramach już działającej spółki?

Co do zasady można skorzystać z „CIT estońskiego” w ramach działającej spółki – o ile ma ona wymaganą formę prawną (sp. z o.o., spółka akcyjna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna oraz prosta spółka akcyjna). W każdym przypadku warto jednak ustalić nie tylko, czy „CIT estoński” będzie można zastosować w istniejącej spółce, ale przede wszystkim czy będzie to rozwiązanie podatkowo efektywne  i bezpieczne. Ogólnie rzecz ujmując, stosowanie „CIT estońskiego” może być znacznie łatwiejsze i bezpieczniejsze dla spółek nowoutworzonych – choć zależy to od wielu czynników i wymaga analizy konkretnego przypadku.

Czy regulacje dotyczące „CIT estońskiego” są skomplikowane?

Niestety tak, nawet bardzo – przepisy są mocno skomplikowane, w wielu fragmentach nieprecyzyjne. Ale z drugiej strony, duża część tych przepisów może w wielu przypadkach może nie mieć w ogóle zastosowania. Ważne jest, aby przed podjęciem decyzji przeanalizować, które regulacje na pewno mają zastosowanie do danego przypadku, które nie mają a które mogą (ale nie muszą) mieć. Pozwoli to tak zarządzić całym procesem przejścia na „CIT estoński” w taki sposób, aby był on możliwie mało obciążający dla właścicieli i przede wszystkim bezpieczny. Wybór „CIT estońskiego” bez dokładnego przygotowania i wcześniejszej analizy może mieć negatywne skutki – włącznie z dodatkowym, nieplanowanym, opodatkowaniem.

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

Facebook
Twitter
LinkedIn