Co nowego w podatku minimalnym od budynków?

Podatek od przychodów z budynków (tzw. podatek minimalny od budynków) został zawieszony w związku ze stanem epidemii. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia, w maju 2022 r. planowane jest odwołanie stanu epidemii i przejście w stan zagrożenia epidemicznego. Będzie oznaczać to najprawdopodobniej (o ile nie zostanie wprowadzone jakieś specjale rozwiązanie) przywrócenie obowiązku podatkowego w zakresie podatku minimalnego od budynków od czerwca 2022r. z obowiązkiem zapłaty podatku do 20 lipca 2022r.

Warto dodać, że środki pomocowe wynikające bezpośrednio z tarcz antykryzysowych (np. dotyczące terminów raportowania MDR) mogą obowiązywać dłużej, gdyż są powiązane zarówno ze stanem epidemii, jak i stanem zagrożenia epidemicznego. Rozwiązania na gruncie podatków dochodowych są powiązane jedynie ze stanem epidemii.

Stanowisko NSA

W wyroku z 28.04.2022 r., sygn. II FSK 2172/19, NSA uznał, że dla celów podstawy opodatkowania podatkiem minimalnym należy uwzględniać wartość początkową brutto środka trwałego, nie zaś wartość początkową netto. Taka interpretacja przepisów była przyjmowana przez niektóre składy wojewódzkich sądów administracyjnych. W powyższym wyroku NSA wypowiedział się po raz pierwszy w przedmiotowej kwestii. W najbliższym czasie planowane są kolejne rozprawy przed NSA w analogicznych sprawach. Nie można wykluczyć, że pojawi się odmienne stanowisko, korzystne dla podatników, gdyż regulacja pozwala na  różne interpretacje. 

Facebook
Twitter
LinkedIn