W efekcie cost segregation możliwe jest m.in. zwiększenie wysokości rocznych odpisów amortyzacyjnych (nawet 1,5 krotnie) czy obniżenie podatku od nieruchomości (nawet 3-krotnie). Cel związany z określeniem podstawy opodatkowania PON budowli jest szczególnie istotny z perspektywy sektora energetyki odnawialnej. Wynika to z istotnej wysokości obciążenia tym podatkiem projektów OZE w perspektywie długoterminowej.

Cost segregation uwzględnia na potrzeby rozliczenia wszystkie wydatki o charakterze CapEx, tj. zarówno związane bezpośrednio z procesem budowy, jak również wydatki towarzyszące, które w świetle regulacji oraz praktyki organów podatkowych mogą być kapitalizowane do wartości początkowych środków trwałych. Drugą podstawą rozliczenia jest szczegółowa specyfikacja prac od wykonawców, aby była podstawa do określenia wartości każdego komponentu inwestycji. Zdarza się, że inwestor musi zawczasu podjąć odpowiednie kroki w relacji z wykonawcami, aby zapewnić sobie uzyskanie odpowiednich kosztorysów czy specyfikacji.

– Napisał Rafał Kran w swoim artykule dla Ecutive Magazine.

Czytaj więcej na ecutivemagazine.pl link