Członkowie zarządów na celowniku skarbówki

 

Członkowie zarządów spółek mogą odpowiadać całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe tychże spółek.

 

W ostatnich latach rośnie liczba wydawanych wobec członków zarządów decyzji o konieczności zapłaty „z własnej kieszeni” zaległości podatkowych stwierdzonych u spółek – zauważa Jakub Warnieło, doradca podatkowy, szef zespołu postępowań podatkowych MDDP.

Podejście organów podatkowych i sądów w tym zakresie jest bardzo restrykcyjne, co bardzo utrudnia możliwość wyłączenia odpowiedzialności. Czy zatem członkowie zarządów mogą zabezpieczyć się przed utratą prywatnego majątku?

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, członkowie zarządów spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością mogą ponosić odpowiedzialność majątkową za zaległości podatkowe tych spółek. Odpowiadają oni całym swoim prywatnym majątkiem. Aby doszło do możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności członka zarządu, konieczne jest wystąpienie dwóch przesłanek.

Po pierwsze, zaległość podatkowa spółki musi powstać w czasie, w którym osoba pełniła obowiązki członka zarządu. Należy przy tym pamiętać o tym, że powstanie zaległości podatkowej zazwyczaj nie jest równoznaczne z datą wydania decyzji stwierdzającej nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych spółki. W przypadku takich podatków jak VAT lub CIT, zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa, wobec czego decyzja organu podatkowego jedynie określa, że w przeszłości spółka nie zadeklarowała podatku w odpowiedniej wysokości. Oznacza to, że członkowie zarządu mogą dopiero po latach dowiedzieć się, że w czasie pełnienia przez nich funkcji członka zarządu doszło do powstania zaległości podatkowej u spółki.

Po drugie, aby członek zarządu mógł odpowiadać całością swojego majątku za długi podatkowe spółki, konieczne jest stwierdzenie, że egzekucja wobec spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna. Oznacza to, że w pierwszej kolejności organ podatkowy zobowiązany jest wydać decyzję określającą zaległość podatkową wobec spółki, a następnie – w przypadku braku zapłaty tej zaległości przez spółkę – przeprowadzić wobec niej postępowanie egzekucyjne. Dopiero gdy w ramach tego postępowania okaże się, że egzekucja wobec spółki okaże się bezskuteczna (nieprowadząca do wykonania obowiązku) – możliwe jest wszczęcie postępowania wobec członka zarządu i stwierdzenie solidarnej odpowiedzialności za długi spółki.

 

Kiedy odpowiedzialność członków zarządów nie występuje?

Czy istnieje możliwość uchronienia członków zarządów przed odpowiedzialnością?

***

#WIĘCEJ w artykule Jakuba Warnieły na stronie Money.pl >>
https://www.money.pl/podatki/czlonkowie-zarzadow-na-celowniku-skarbowki-7038369949170464a.html.