Czy korekty cen transferowych wpływają na rozliczenia VAT?

 

O tym czy korekta cen transferowych wywołuje skutki w VAT decyduje to, czy polega ona tylko na urealnieniu cen na potrzeby urynkowienia poziomu dochodowości, czy prowadzi do zmian wynagrodzenia za towary lub usługi.

 

W dzisiejszym, zmiennym środowisku gospodarczym, monitorowanie rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu wyrównania poziomu rentowności z poziomem rynkowym, stanowi nieodzowny element polityki podatkowej grup kapitałowych.

Jeżeli bowiem wskutek wystąpienia zmian istotnych okoliczności ustalone ceny w transakcjach wewnątrzgrupowych odbiegają od warunków rynkowych, to konieczne jest dokonanie korekty cen transferowych. Kwestia korekt dochodowości budzi szereg wątpliwości, zwłaszcza w kontekście rozliczeń VAT. Wydaje się, że jeśli korekta nie ma wpływu na wysokość stosowanych cen w trakcie roku, a więc na podstawę opodatkowania VAT, to nie implikuje ona konieczności korygowania rozliczeń podatku od wartości dodanej. W rzeczywistości obecna praktyka nie jest w tym względzie jednoznaczna.

 

#WIĘCEJ w artykule Martyny FilipiakNatalii Roś-Tesznar w dzienniku Rzeczpospolita >>
https://www.rp.pl/podatki/art40727901-czy-korekty-cen-transferowych-wplywaja-na-rozliczenia-vat.