PORADNIKI | KSIĄŻKI

PORADNIKI | KSIĄŻKI

Poradniki

Książki

Zmiany w podatkach i księgowości 2022
Publikacja stanowi szczegółowe opracowanie zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład wraz z omówieniem konsekwencji ich wprowadzenia.
Zobacz #WIĘCEJ
Komentarz VAT
2021
Komentarz do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług
(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) wyjaśnia praktycznie zagadnienia.
Zobacz #WIĘCEJ
Split payment od 1 listopada 2019 r.
Na rynku ukazał się właśnie Poradnik Gazety Prawnej „Split payment od 1 listopada 2019 r.”, którego autorkami są Janina Fornalik oraz Magda Jaworska.
Zobacz #WIĘCEJ
Mechanizm podzielonej płatności w pytaniach i odpowiedziach
Największym atutem prezentowanej publikacji jest ponad 100 konkretnych pytań. Często pytania te są bardzo szczegółowe i wymają wnikliwej analizy.
Zobacz #WIĘCEJ
Opodatkowanie nieruchomości w działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości. Podatek od przychodów z budynków
Książka w praktyczny sposób omawia najważniejsze zasady opodatkowania majątku nieruchomego posiadanego przez przedsiębiorców.
Zobacz #WIĘCEJ
Orzecznictwo w sprawach podatkowych
Komentarz zawiera analizę 30 ważnych i kontrowersyjnych wyroków w sprawach podatkowych wydanych przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Zobacz #WIĘCEJ

Poradniki

Książki

Zmiany w podatkach i księgowości 2022
Publikacja stanowi szczegółowe opracowanie zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład wraz z omówieniem konsekwencji ich wprowadzenia.
Zobacz #WIĘCEJ
Komentarz VAT
2021
Komentarz do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług
(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) wyjaśnia praktycznie zagadnienia.
Zobacz #WIĘCEJ
Split payment od 1 listopada 2019 r.
Na rynku ukazał się właśnie Poradnik Gazety Prawnej „Split payment od 1 listopada 2019 r.”, którego autorkami są Janina Fornalik oraz Magda Jaworska.
Zobacz #WIĘCEJ
Mechanizm podzielonej płatności w pytaniach i odpowiedziach
Największym atutem prezentowanej publikacji jest ponad 100 konkretnych pytań. Często pytania te są bardzo szczegółowe i wymają wnikliwej analizy.
Zobacz #WIĘCEJ
Opodatkowanie nieruchomości w działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości. Podatek od przychodów z budynków
Książka w praktyczny sposób omawia najważniejsze zasady opodatkowania majątku nieruchomego posiadanego przez przedsiębiorców.
Zobacz #WIĘCEJ
Orzecznictwo w sprawach podatkowych
Komentarz zawiera analizę 30 ważnych i kontrowersyjnych wyroków w sprawach podatkowych wydanych przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Zobacz #WIĘCEJ