Z wypowiedzi wiceministra finansów – Artura Sobonia – wynika, że przepisy o estońskim CIT, które dotyczą korekty wstępnej oraz dochodu z przekształcenia, nie odnoszą się do spółki kapitałowej powstałej z przekształcenia jednoosobowej firmy nieprowadzącej ksiąg rachunkowych.

Tym samym wiceminister finansów skupił się na kilku wątpliwościach powstałych odnośnie do przepisów o ryczałcie od dochodów spółek – art. 28c-28t ustawy o CIT.

  1. Jak powinna postąpić spółka, która wystawiła lub otrzymała fakturę korygującą w sytuacji, gdy nie doszło do błędu rachunkowego ani oczywistej omyłki, a pierwotna faktura została wystawiona jeszcze przed wyborem przez spółkę opodatkowania ryczałtem?
  2. Czy odsetki wypłacane od pożyczki udzielonej spółce przez wspólników jeszcze przed wyborem przez nią estońskiego CIT należy zaliczyć do ukrytych zysków?
  3. W jaki sposób spółka kapitałowa powinna stosować przepisy o korekcie wstępnej i o dochodzie z przekształcenia (art. 7aa ustawy o CIT), jeżeli sama powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej, w której prowadzona była podatkowa księga przychodów i rozchodów, a nie księgi rachunkowe?
  4. Jaką stawką CIT należy opodatkować dochody od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto po zakończeniu rozliczania się w formie ryczałtu od dochodów spółek? Czy decydujący jest status małego podatnika w momencie wypłaty, czy w ostatnim roku opodatkowania ryczałtem?

Bartosz Głowacki, doradca podatkowy i partner w MDDP podkreśla, że taka wykładnia odpowiada brzmieniu przepisów ustawy o CIT i zauważa: „Należy jednak zadać sobie pytanie, czy powinny one „zamrażać” stawkę ryczałtu w odniesieniu do zysków, w stosunku do których możliwe było opodatkowanie w momencie wypłaty stawką 10 proc.”.

Ponadto zdaniem eksperta: „Mając na uwadze cel wprowadzenia estońskiego CIT (możliwość nieopodatkowanego obracania przez spółkę zyskami do momentu ich wypłaty), należałoby przyjąć, że zyski niewypłacone, a osiągnięte przez małego podatnika, są opodatkowane wyższą stawką ryczałtu, jeśli w roku, w którym zakończono opodatkowanie ryczałtem, spółka nie będzie już małym podatnikiem”.

___

Więcej na ten temat na stronie Dziennika Gazety Prawnej:

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8629721,estonski-cit-korekta-wstepna.html.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz