Fiskus korzystnie o limitowaniu kosztów finansowania dłużnego w 2022 roku

Od początku 2022 r. funkcjonują nowe zasady limitowania kosztów finansowania dłużnego (KFD) u podatników CIT. Intencją zmian było, aby limit KFD, które mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, wynosił 3 mln zł lub 30% tzw. podatkowej EBITDA (tę wartość, która jest wyższa dla danego podatnika). Przepis został jednak sformułowany w taki sposób, że istniało ryzyko niekorzystnej interpretacji sprowadzającej się do limitu w wysokości niższej wartości – 3 mln zł lub 30% podatkowej EBITDA.

W ostatnich interpretacjach indywidualnych, w tym np. z 30.06.2022 r., znak: 0111-KDIB1-2.4010.216.2022.1.MZA, organy potwierdzają, że kluczowe jest ratio legis, a więc limitem KFD jest wartość wyższa.

Warto dodać, że do końca 2021 r. regulacja również była nieprecyzyjna i pozwalała na korzystną interpretację w postaci limitu równego 3 mln zł i 30% podatkowej EBITDA. Pomimo sprzeciwu organów podatkowych, sądy administracyjne jednolicie potwierdzały takie podejście.

Z kolei w ostatnich dniach ukazał się projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który ma doprecyzować art. 15c ustawy CIT. Regulacja ma nie pozostawiać wątpliwości, że limitem KFD jest wyższa wartość, tj.  30% podatkowej EBITDA lub 3 mln zł. Pozytywne interpretacje indywidualne wydawane na tle aktualnego stanu prawnego mają również to znaczenie, że będą potwierdzały doprecyzowujący, a nie prawotwórczy charakter planowanej zmiany.

Zachęcamy do kontaktu z doradcami podatkowymi z MDDP, jeżeli mają Państwo pytania czy wątpliwości dotyczące stosowania regulacji o limitowaniu KFD.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn