W przypadku wydawania kolejnych postanowień o przedłużeniu terminu zwrotu VAT konieczne jest wskazanie zarówno konkretnych czynności weryfikacyjnych już podjętych, jak i zaplanowanych, a także określenie potencjalnego czasu ich realizacji.

Jakub Warnieło, doradca podatkowy, menedżer w Zespole Postępowań Podatkowych MDDP:

„Przedłużanie zwrotu VAT przez organy podatkowe z naruszeniem przepisów stanowi w ostatnim czasie prawdziwą bolączkę podatników. Dlatego bardzo dobrze, że sądy administracyjne coraz częściej badają prawidłowość działań fiskusa i stają po stronie podatników.

Wyrok NSA przynosi bardzo cenne wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób powinno być sporządzone uzasadnienie postanowienia o przedłużeniu zwrotu VAT.

NSA sprzeciwił się automatyzmowi w wydawaniu przez organy podatkowe kolejnych postanowień o przedłużeniu zwrotów VAT – gdzie przed upływem terminu wskazanego w jednym postanowieniu wydawane jest kolejne rozstrzygnięcie o przedłużeniu i wskazana kolejna data końcowa przedłużenia. Sąd administracyjny bardzo celnie stwierdził, że w takim przypadku muszą zostać wykazane różnice w stosunku do wcześniejszych postanowień, skoro ustalany jest nim kolejny, dłuższy termin zwrotu. Wymaga to zatem szerszej i zarazem dostosowanej do kolejnego etapu czynności weryfikacyjnych argumentacji, a nie tylko automatycznego powielenia tego, co legło u podstaw skorzystania z omawianej tu instytucji prawnej.

NSA słusznie zauważył, że w kolejnych postanowieniach konieczne jest zatem wskazanie zarówno konkretnych czynności weryfikacyjnych już podjętych, a także tych zaplanowanych oraz określenie potencjalnego czasu ich realizacji, które to elementy będą wyjaśniały przyjętą datę przedłużenia, która musi być konkretnie wskazana.

W mojej ocenie – wyrok NSA należy ocenić pozytywnie. Praktyka organów podatkowych pokazuje, że postanowienia o przedłużeniu zwrotu VAT wystawiane są często w sposób automatyczny, bez spełnienia odpowiednich przesłanek określonych w przepisach. Tymczasem każde takie przedłużenie – w sytuacji ostatecznego potwierdzenia zasadności odliczenia VAT – to pozbawienie podatników możliwości dysponowania należnymi im środkami finansowymi, co może prowadzić do bardzo poważnych problemów w funkcjonowaniu firm. Dlatego też, zasadność każdego przedłużenia VAT powinna być odpowiednio przeanalizowana i uzasadniona przez organy podatkowe – co jednoznacznie potwierdził NSA.”

Więcej w artykule w Dzienniku Rzeczpospolita: LINK