Jak wyglądają zwroty podatku minimalnego od budynków?

Podatek minimalny od budynków muszą, poza okresem zwolnienia covidowego, płacić właściciele dużych nieruchomości komercyjnych przeznaczonych na wynajem (m.in. centrów handlowych, biurowców, hal magazynowych), którzy jednocześnie osiągnęli stratę podatkową lub niewielki dochód.

Wszyscy podatnicy, którzy efektywnie zapłacili podatek minimalny od budynków za lata 2018, 2019 i styczeń/luty 2020 mogą ubiegać się o jego zwrot. Warunkiem jest prawidłowość rozliczeń podatku dochodowego.  

Aby uzyskać zwrot należy złożyć wniosek, w wyniku którego organ podatkowy wszczyna postępowanie i  weryfikuje prawidłowość kalkulacji podatku minimalnego oraz całego wyniku podatkowego za dany rok podatkowy. W praktyce najczęstszym przedmiotem postępowań wyjaśniających są kwestie związane z ustaleniem wartości początkowej budynku, kosztów finansowania dłużnego, przejściem z wyniku bilansowego na wynik podatkowy oraz dokumentacji cen transferowych. Aktualnie postępowanie kończy się wydaniem decyzji.

Dlatego ważne jest dobre przygotowanie przed złożeniem wniosku. Pozwala to ocenić skalę ewentualnych przeszkód dla odzyskania podatku.  Niekiedy przed złożeniem wniosku niezbędna może okazać korekta CIT-8, aby na etapie postępowania zwrotowego wykluczyć uwagi organu.

Wnioski należy składać odrębnie dla każdego roku za okres 01.2018-02.2020. W okresie 03.2020-05.2022 podatek był zawieszony w związku z pandemią. Obowiązek podatkowy ponownie obowiązuje od 06.2022. Wnioski za 2022 r. będzie można składać po złożeniu CIT-8 za dany rok podatkowy, a więc zwykle (gdy rok podatkowy odpowiada kalendarzowemu) od kwietnia 2023 r.

Obecnie procedowany jest projekt zmian prawa  przewidujący odejście od sztywnej procedury zwrotowej. Intencją główną jest rezygnacja z obowiązku wydawania przez organy podatkowe decyzji o zwrocie. Ma to uprościć postępowanie o zwrot, przynajmniej z punktu widzenia urzędników prowadzących takie sprawy. Z przepisu regulującego zwrot ma zostać usunięte  odniesienie do obszarów, które powinny być badane przez organy podatkowe po otrzymaniu wniosku. Trudno ocenić, czy w praktyce będzie to oznaczać jedynie odejście od wydawania decyzji, ale z utrzymaniem praktyki weryfikowania rozliczeń podatnika (np. w ramach czynności sprawdzających), czy też organy podatkowe będą zasadniczo rezygnować z postępowania wyjaśniającego i proces zwrotu powinien być istotnie szybszy.

Zespół Nieruchomości MDDP specjalizuje się w postępowaniach dotyczących zwrotów podatku minimalnego, w tym przeprowadzamy weryfikacje rozliczeń poprzedzające złożenie wniosków.

Facebook
Twitter
LinkedIn