15 kwietnia na łamach czwartkowego wydania dziennika Rzeczpospolita, opublikowany został Ranking firm doradztwa podatkowego. To już 15. edycja tej publikacji, ale ze względu na czas w jakim zostaje opublikowana, jest edycją wyjątkową. Miło nam przekazać, że MDDP po raz kolejny jest w czołówce firm doradztwa podatkowego w Polsce.

 • Mimo pandemii rozwijamy się, zachowując swoją pozycję na rynku! Nasze przychody MDDP wzrosły o 7 mln zł, osiągając 57 mln zł za 2020 r.! Plasuje nas to na 5. miejscu, zaraz po Wielkiej Czwórce.
 • Ponownie jesteśmy w czołówce firm z największą liczbą doradców podatkowych. Obecnie zatrudniamy ich 36, co w metodologii rankingu, plasuje nas na 6. miejscu. Nie zapominajmy o adwokatach, radcach prawnych i wszystkich pracownikach merytorycznych, których obecnie w MDDP jest ponad 150!

To był bardzo trudny i nieoczywisty rok. Dziękujemy pracownikom za zaangażowanie w tworzenie MDDP, a naszym Klientom dziękujemy za zaufanie! W tym trudnym czasie staramy się robić #WIĘCEJ

Angażujemy się w tworzenie dobrego prawa

MDDP na co dzień aktywnie angażuje się w działanie na rzecz tworzenia dobrego prawa na poziomie krajowym i europejskim, obronę interesu podatników, edukację młodych prawników i ekonomistów oraz ochronę niezależności zawodu doradcy podatkowego.

Angażujemy się w działania, których celem jest poprawa jakości przepisów prawa.

Obecnie działamy jako:

 • eksperci organizacji przedsiębiorców – Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan, BCC,
 • eksperci w organizacjach i stowarzyszeniach branżowych, takich jak Związek Polskiego Leasingu, Izba Wydawców Prasy, czy Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB
 • eksperci przy pracach sejmowych,
 • eksperci samorządu zawodowego doradców podatkowych (Ania Misiak, Szefowa Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców została Wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz wiceprzewodniczącą stowarzyszenia europejskich doradców podatkowych – CFE),
 • Tomasz Michalik jest członkiem Grupy Ekspertów ds. VAT powołanej przez Komisję Europejską, w jej prace angażuje się także Janina Fornalik,
 • Alicja Sarna w ramienia Krajowej Rady Doradców Podatkowych została członkiem Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania.

W 2020 r.:

 • w dobie pandemii koronawirusa, MDDP za pośrednictwem organizacji biznesowych, jak i bezpośrednio, przekazało szereg propozycji zmian prawa podatkowego, których celem jest ograniczenie negatywnego wpływu COVID-19 na biznes:
  • Przesunięcie terminu wdrożenia nowych obowiązków sprawozdawczych (JPK_V7, TP-R czy ORD-U).
  • Przesunięcie terminów rozliczania niektórych podatków oraz umorzenie zaległości podatkowych i zaniechanie naliczania odsetek za zwłokę.
  • Zawieszenie biegu wszystkich terminów procesowych na wniesienie zażaleń, odwołań, skarg.
  • Czasowe przywrócenie i uproszczenie rozliczeń kwartalnych w VAT oraz szereg innych rozwiązań, także tych nieoczywistych (np. wykorzystanie mechanizmów pozwalających w praktyczne na czasowe obniżenie stawki podatku VAT w branżach, które są szczególnie podatne na sytuację kryzysową, zawieszenie symetrii w stasowaniu ulgi na złe długi, czy czasowe zawieszenie ograniczeń odliczania podatku naliczonego w określonych przypadkach.
 • zgłaszaliśmy pisemne uwagi i propozycje w ramach konsultacji dotyczących m.in.:
  • Projektu nowelizacji przepisów dotyczących CIT i PIT.
 • braliśmy udział w prekonsultacjach organizowanych przez Ministerstwo Finansów w sprawie podatku u źródła (WHT).

Pomoc przedsiębiorcom w trakcie pandemii

Wraz z pierwszymi dniami kwarantanny w MDDP zaczął działać interdyscyplinarny zespół złożony z ekspertów w zakresie prawa, podatków, finansów, kadr i płac i księgowości, którzy każdego dnia analizują wpływ epidemii koronawirusa na różne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw i dzielą się swoją wiedzą z przedsiębiorstwami. MDDP różnymi kanałami dostarczała bezpłatnych informacji, dzięki którym wszystkie potrzebne informacje trafiły do dziesiątek tysięcy przedsiębiorców w całym kraju. Jak w 2020 roku dzieliliśmy się wiedzą?

 • #RatujBiznes – MDDP nieodpłatnie udzielała pomocy przy wypełnianiu i składaniu wniosków o wsparcie w ramach akcji, organizowanej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Celem akcji było znalezienie profesjonalnej, darmowej pomocy.
 • Pełniliśmy wirtualne dyżury dla firm stowarzyszonych we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej, które potrzebowały konsultacji w kwestiach związanych z wdrażaniem rozwiązań zawartych w kolejnych tarczach antykryzysowych.
 • MDDP przygotowała ponad 20 Covid-19 Alertów, opisujących kolejne zmiany wprowadzane w ramach tarcz antykryzysowych oraz wydała kompendium wiedzy „Covid-19: Wejście w życie Tarczy Antykryzysowej”. Wszystkie materiały były szeroko dystrybuowane w Internecie.
 • MDDP przeprowadziła blisko 40 własnych bezpłatnych webinariów, w których uczestniczyło łącznie ponad 2500 osób oraz brało udział w ponad 10 webinariach organizowanych przez partnerów. Podczas webinariów poruszano kwestie podatkowe i prawne w kontekście tarcz antykryzysowych oraz problemów i rozwiązań adresowanych przedsiębiorcom w różnych sektorów m.in. transportu, mediów, telemedycyny itd.
 • Eksperci MDDP udzielili prawie 150 wypowiedzi w prasie, radiu, telewizji i Internecie (artykuły, komentarze do artykułów, opinie eksperckie, wypowiedzi radiowe i telewizyjne), dotyczących wpływu epidemii na prowadzenie biznesu oraz problemów na jaki mogą napotkać przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc w ramach tarcz.