Można wstecznie korygować stawki amortyzacyjne

Można się już zapoznać z  pisemnym uzasadnieniem  wyroku NSA z 3 lutego 2022 r., sygn. II FSK 1413/19, w którym Sąd potwierdził, że podatnik ma prawo do obniżania stawek amortyzacyjnych z załącznika do ustawy CIT/PIT nie tylko na bieżąco/na kolejne lata, co wynika wprost z przepisów, ale również w stosunku do okresów wcześniejszych. Jedyne ograniczenie wynika z przedawnienia rozliczeń, czyli do 5 lat podatkowych.

Taka możliwość może być szczególnie interesująca dla podatników, którzy osiągali za lata wcześniejsze straty podatkowe i zakładają, że mogą mieć trudności z pełnym odliczeniem tych strat w latach kolejnych. Wsteczne obniżenie stawek amortyzacyjnych przyczyni się do zmniejszenia tych strat podatkowych, a potencjalnie nawet do wykazania wyniku podatkowego równego 0 zł.

Weryfikacji rozliczeń powinni również dokonać podatnicy, którzy stosowali obniżone stawki amortyzacyjne, ale finalnie osiągnęli dochód do opodatkowania. Korekta stawek amortyzacyjnych ( ich zwiększenia) może pozwolić na obniżenie podstawy opodatkowania.

Warto podkreślić, że możliwość zmiany  stawek amortyzacyjnych jest wyłączona w stosunku do tzw. stawek indywidualnych. Zmiany stawek można dokonywać od pierwszego dnia każdego roku podatkowego. Przed podjęciem decyzji o zmianie stawek warto dokonać kalkulacji wyników podatkowych i uwzględnić wszystkie okoliczności, które wiążą się z taką korektą.

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami MDDP specjalizującymi się w kwestiach amortyzacji.

Facebook
Twitter
LinkedIn