Można wstecznie korygować stawki amortyzacyjne

Można się już zapoznać z pisemnym uzasadnieniem wyroku NSA z 3 lutego 2022 r., sygn. II FSK 1413/19, w którym Sąd potwierdził, że podatnik ma prawo do obniżania stawek amortyzacyjnych z załącznika do ustawy CIT/PIT nie tylko na bieżąco/na kolejne lata, co wynika wprost z przepisów, ale również w stosunku do okresów wcześniejszych. Jedyne ograniczenie wynika z przedawnienia rozliczeń, czyli do 5 lat podatkowych.

Taka możliwość może być szczególnie interesująca dla podatników, którzy osiągali za lata wcześniejsze straty podatkowe i zakładają, że mogą mieć trudności z pełnym odliczeniem tych strat w latach kolejnych. Wsteczne obniżenie stawek amortyzacyjnych przyczyni się do zmniejszenia tych strat podatkowych, a potencjalnie nawet do wykazania wyniku podatkowego równego 0 zł.

Weryfikacji rozliczeń powinni również dokonać podatnicy, którzy stosowali obniżone stawki amortyzacyjne, ale finalnie osiągnęli dochód do opodatkowania. Korekta stawek amortyzacyjnych (ich zwiększenia) może pozwolić na obniżenie podstawy opodatkowania.

Warto podkreślić, że możliwość zmiany stawek amortyzacyjnych jest wyłączona w stosunku do tzw. stawek indywidualnych. Zmiany stawek można dokonywać od pierwszego dnia każdego roku podatkowego. Przed podjęciem decyzji o zmianie stawek warto dokonać kalkulacji wyników podatkowych i uwzględnić wszystkie okoliczności, które wiążą się z taką korektą.

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami MDDP specjalizującymi się w kwestiach amortyzacji.

Facebook
Twitter
LinkedIn