Nowa definicja budowli – podwyżka podatku i liczne spory

Ministerstwo Finansów przedstawiło nową definicję budowli, która nie będzie już odwoływać się do przepisów pozapodatkowych.

Według ekspertów, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, projekt wprowadza duże zmiany i przyczyni się do zwiększenia obciążeń podatkowych oraz powstania nowych sporów. Niespodzianką jest odwołanie do pojęcia całości techniczno-użytkowej, czego efektem może być opodatkowanie urządzeń i wyposażenia technicznego związanego z budowlą.

Rafał Kran, partner, doradca podatkowy w MDDP, uważa, że projekt jest kontrowersyjny i rozczarowujący dla przedsiębiorców.

Odwołanie do pojęcia całości techniczno-użytkowej może oznaczać w praktyce zwiększenie obciążeń podatkowych przedsiębiorców.

Nasz ekspert wyjaśnia, że projektodawca wskazał, iż definicja budowli obejmie części budowlane elektrowni wiatrowych i elektrowni jądrowych. Brak odwołania do elektrowni fotowoltaicznych oznacza, że gminy będą dążyć do opodatkowania ich w całości, co może być bardzo niekorzystne dla rozwoju tej branży.

Korzystne są natomiast zmiany w zakresie opodatkowania obiektów kompleksowych, jak np. oczyszczalni ścieków czy obiektów sportowych, które mogą być opodatkowane od powierzchni, jeżeli składają się z budynków

***

#WIĘCEJ na stronie Prawo.pl w artykule z komentarzem Rafała Krana >>
https://www.prawo.pl/podatki/nowa-definicja-budowli-co-bedzie-opodatkowane-jako-budowla,527525.html.