Nowe projekty rozporządzeń w sprawie informacji TPR

Ministerstwo Finansów opublikowało właśnie projekty rozporządzeń w sprawie informacji TPR dla osób fizycznych i prawnych. Proponowane zmiany mają dostosować raportowanie TPR do regulacji wprowadzonych w obszarze cen transferowych w ramach Polskiego Ładu.

Jak zmieniono rozporządzenia?

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadzono w nowych projektach Rozporządzenia TPR to m.in.:

  • określenie treści oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, które zawarte będzie w formularzu TPR,
  • określenie ograniczonego zakresu niektórych danych raportowanych w TPR dla (i) transakcji podlegających zwolnieniu ze sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, (ii) tzw. transakcji rajowych lub (iii) realizowanych przez mikro- i małych przedsiębiorców,
  • określenie sposobu wykazywania w informacji TPR dodatkowych danych dla tzw. transakcji rajowych,
  • wprowadzenie nowych wskaźników finansowych raportowanych przez mikro- i małych przedsiębiorców,
  • dodanie nowego wskaźnika finansowego – udziału kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w kosztach z działalności operacyjnej podmiotu dla wszystkich podatników, który będzie obowiązywał dla wszystkich podatników poza bankami, zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji.

Projekty Rozporządzeń będą miały zastosowanie do informacji TPR składanych za rok rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 r. (w praktyce dla większości podatników za 2022 r.)

Co z przepisami Polskiego Ładu obowiązującymi od 2021 r.?

Regulacje wprowadzone wraz z Polskim Ładem zakładają, że podatnicy nie mają obowiązku sporządzania analiz cen transferowych dla tzw. transakcji rajowych, realizowanych przez mikro- i małych przedsiębiorców. Ustawodawca nie zapomniał o tych zmianach także w kontekście informacji TPR składanej za 2021 r.

Zgodnie z projektami rozporządzeń formularz TPR za rok rozpoczynający się po 31 grudnia 2020 r. nie będzie wymagał wskazywania danych dotyczących analiz cen transferowych dla wymienionych transakcji, które nie mają obowiązku posiadania takich analiz.

Omówione zmiany w rozporządzeniach są na razie na etapie projektów, które mogą ulec zmianie po ogłoszonych konsultacjach publicznych trwających do 6 maja 2022 r.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn