Nowe rozporządzenie dotyczące formularzy TPR za rok podatkowy 2022 skierowane do podpisu Ministra Finansów

W środę 31 sierpnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się informacja o skierowaniu do podpisaniu Ministra Finansów projektu rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych. Zmiany mają obowiązywać dla formularzy składanych za rok podatkowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2022 r.

Jakie zmiany są planowane?

Projekt przewiduje wprowadzenie do formularzy TPR kilku zmian, m. in.

  • dodanie do formularza nowej części poświęconej złożeniu oświadczenia o potwierdzeniu sporządzeniu lokalnej dokumentacji i rynkowego charakteru transakcji z podmiotami powiązanymi – jest to rewolucyjna zmiana, która przewiduje połączenie formularza TPR z oświadczeniem. Dla transakcji realizowanych za rok 2021 wciąż składamy dwa osobne dokumenty – formularz TPR składany do Szefa KAS oraz oświadczenie składane do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego,
  • Dostosowanie formularza do raportowania transakcji rajowych, regulowanych przez art. 11o ust. 1a i 1b Ustawy o CIT – jak informowaliśmy Państwa w jednym z poprzednich wpisów, MF planuje całkowite zniesienie obowiązków dokumentacyjnych dla pośrednich transakcji rajowych, ze skutkiem wstecznym od początku roku 2021. Zmiany te są obecnie procedowane przez Sejm,
  • Wprowadzenie nowych elementów informacyjnych do formularzy TPR in. uszczegółowienie informacji raportowanych dla transakcji finansowych korzystających ze zwolnienia safe harbour, dodanie informacji o wypełnianiu przesłanek do spełnienia statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy.

Co to oznacza dla podatników?

Wprowadzane rozporządzenie reguluje nowy kształt formularza TPR, który będzie obowiązywać dla transakcji realizowanych w trakcie 2022 roku. Nie ma jeszcze opublikowanych wzorców formularza. Nie wiemy zatem, jak procedowane zmiany będą wyglądać od strony technicznej.

Obecna wersja projektu rozporządzenia prawdopodobnie nie będzie też wersją finalną. Możemy się zapewne spodziewać kolejnej nowelizacji rozporządzenia dotyczącego TPR, tak aby dostosować formularz do planowanych do usunięcia przepisów o pośrednich transakcjach rajowych.

Zachęcamy do śledzenia kolejnych naszych publikacji w tym zakresie.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn