Projekt uchylenia obowiązków transakcji rajowych już na stronie Sejmu!

Zapowiadane wcześniej uchylenie obowiązków cen transferowych dla pośrednich  transakcji rajowych zostało uwzględnione w opublikowanym właśnie projekcie nowelizacji ustawy o CIT i ustawy o PIT. Najważniejszą kwestią jest fakt, że wycofanie obowiązków ma obowiązywać także do transakcji realizowanych w 2021 r., które obecnie są badane przez podatników.

Jak zmienią się obowiązki podatników

Opublikowany dzisiaj projekt zmian przepisów zakłada całkowite wycofanie obowiązków dla pośrednich transakcji rajowych. Oznacza to, że podatnicy nie będą już musieli weryfikować swoich kontrahentów pod kątem tego, czy są rzeczywistymi właścicielami płatności wynikających z realizowanych z nimi transakcji, co było dotąd niemałym wyzwaniem.

Dodatkowo, zmienione zostały progi istotności dla bezpośrednich transakcji rajowych podlegających dokumentacji i raportowaniu TPR. Wcześniej próg dla takich transakcji rajowych wynosił jedyne 100 tys. zł. Został on obecnie podwyższony aż do poziomu 2,5 mln zł w przypadku transakcji finansowych i do poziomu 500 tys. zł dla transakcji innych niż finansowe.

Co ważne, w uzasadnieniu do projektu zmiany przepisów wskazano również, że dla bezpośrednich transakcji rajowych przepis dotyczy dokonania transakcji z podmiotem rajowym. Nie oznacza to automatycznie, że zapłata należności w transakcjach zakupowych musi trafiać bezpośrednio i wprost do kontrahenta w raju. Jak wskazuje ustawodawca, istotny jest fakt przeprowadzenia transakcji między podmiotem krajowym a kontrahentem z raju podatkowego.

Obowiązkami dla bezpośrednich transakcji rajowych od 2023 r. zostały objęte także transakcje z zagranicznym zakładem położonym w raju podatkowym.

Zwolnienia z dokumentacji także dla transakcji rajowych

Obecne brzmienie przepisów regulujących zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie pozwala na wykorzystanie ich do bezpośrednich transakcji rajowych z podmiotami niezależnymi. Opublikowany projekt nowelizacji wprowadził możliwość wykorzystania niektórych rodzajów zwolnień także dla tych transakcji, co jest kolejną korzyścią dla podatników.

Zagadnienie to opisywaliśmy w poprzednich publikacjach.

Nowelizacja z mocą już za 2021 r.

Uchylenie obowiązków pośrednich transakcji rajowych, według zmienionych przepisów, ma obowiązywać już dla roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 r., tj. w praktyce dla transakcji realizowanych w 2021 r.

Jest to bardzo dobra wiadomość dla podatników, którzy do teraz nie rozpoczęli procesu związanego z wypełnianiem wycofywanych obowiązków lub są na jego początku. Jednak dla podatników, którzy z większym  wyprzedzeniem zajęli się identyfikacją pośrednich transakcji rajowych i ponieśli związane z tym koszty, może to być duże zaskoczenie.

Należy w tym miejscu zauważyć, że przepisy dotyczące pośrednich transakcji rajowych były najbardziej krytykowanymi przepisami w historii cen transferowych. Mimo tego, Ministerstwo Finansów od samego początku wprowadzenia przepisów informowało, że nie zostaną one w żaden sposób wycofane. Dopiero teraz, w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, możemy przeczytać, że nałożenie dotychczasowych obowiązków było nieproporcjonalne do celu, któremu miały służyć, a także wątpliwe w zakresie możliwości jego osiągnięcia. Te postulaty były przedstawiane przez podatników oraz doradców od przeszło półtora roku, natomiast oczywiście należy docenić, że absurd tych przepisów został w końcu zauważony również przez Ministerstwo.

Projekt ustawy został obecnie skierowany do Sejmu.

****

Zachęcamy do śledzenia kolejnych naszych publikacji w tym zakresie.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn