Oddzielny WIS na każdą sztukę podobnego towaru?

Ostatnimi czasy często spotykamy się z sytuacjami, w których organy żądają bardzo szczegółowych/konkretnych oznaczeń/informacji dotyczących towarów w celu wydania dla nich Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Takie podejście może być jednak fatalne w skutkach dla podatników i skutkować brakiem mocy ochronnej w stosunku do realizowanych przez nich transakcji z wykorzystaniem podobnych/tożsamych towarów.

Oto kilka przykładów

  • Podatnik planuje dokonywać transakcji sprzedaży nieruchomości na rzecz przedsiębiorców, w których przedmiotem sprzedaży miałby być całe budynki mieszkalne z gruntem. Podatnik w swoim portfolio ma kilka takich podobnych aktywów (tj. kilka budynków mieszkalnych z gruntem lecz w różnych lokalizacjach), które planuje sprzedać. W każdej z realizowanych przez podatnika transakcji przedmiot sprzedaży będzie zatem identyczny, tj. dostawa będzie obejmować budynek mieszkalny i grunt. Celem potwierdzenia stawki VAT do planowanej dostawy podatnik wystąpił o WIS. Jak się okazało organ podatkowy wrócił do podatnika z żądaniem wskazania konkretnej lokalizacji przedmiotowego budynku z gruntem, tj. nr działki, księgi wieczystej oraz adresu.

Takie podejście organu prawdopodobnie może skutkować brakiem mocy ochronnej w stosunku do innych realizowanych przez tego podatnika dostaw budynku z gruntem pomimo, że przedmiot transakcji będzie w zasadzie podobny. Konsekwentnie podatnik chcąc uzyskać potwierdzenie prawidłowości stosowanej stawki VAT jest zmuszony do wystąpienia o WIS dla każdej z planowanej przez niego dostaw.

  • Podobnie praktykę obserwujemy również dla realizowanych przez podatników transakcji w zakresie sprzedaży mieszkania wraz z miejscem postojowym. W efekcie, podatnik chcąc uzyskać potwierdzenie prawidłowości stosowanej stawki VAT, jest zobligowany do wystąpienia o WIS dla każdego sprzedawanego lokalu z miejscem parkingowym, które w zasadzie różnią się wyłącznie numeracją. Należy tutaj mieć na uwadze, że w blokach mieszkaniowych znajdują się dziesiątki mieszkań.

Wnioski

Problem może okazać się duży nie tylko w branży nieruchomościowej, ale także spożywczej, motoryzacyjnej, w których to może okazać się, że podatnicy po dookreśleniu towaru na żądanie organu, mają moc ochronną tylko w odniesieniu do niektórych towarów, np. ciastek z rodzynkami podczas, gdy ciastka z orzechami taką mocą ochronną nie będą objęte. Nie wspominając już o kosztach związanych z koniecznością występowania o WIS dla każdego z podobnych/tożsamych towarów.

 

 

 

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn