(opinia Rzecznika Generalnego z 14 lipca 2022 r., C-247/21 Luxury Trust Automobil)

Spółka austriacka jako „środkowy” uczestnik transakcji trójstronnej była zobowiązana do oznaczenia faktury klauzulą wskazującą na to, że obowiązek zapłaty podatku jest przeniesiony na czeskiego nabywcę. Spółka austriacka oznaczyła jednak swoją fakturę wskazując „zwolniona trójstronna transakcja wewnątrzwspólnotowa”.

Zdaniem austriackich organów podatkowych taka klauzula była wystarczająca.
W konsekwencji organy podatkowe opodatkowały nabycie towarów przez spółkę austriacką w Austrii bez prawa do odliczenia (na zasadzie „sankcyjnego opodatkowania WNT” zgodnie z art. 41 Dyrektywy VAT – której odpowiednikiem w polskiej ustawie o VAT jest art. 25 ust. 2).

Co ciekawe, Rzecznik Generalna Juliane Kokott w swojej opinii zgodziła się z organami podatkowymi. Wskazała, że zaprezentowany przez podatnika opis na fakturze „zwolniona trójstronna transakcja wewnątrzwspólnotowa” jest niewystarczająca do skorzystania z opcji uproszczenia transakcji trójstronnej.

Znaczenie w VAT

Zaprezentowane stanowisko Rzecznika Generalnego jest już de facto potwierdzeniem coraz bardziej restrykcyjnego orzecznictwa TSUE. Co do zasady bowiem tego typu błędy o charakterze formalnym nie powinny zasadniczo wpływać na sposób opodatkowania transakcji.

Niemniej jednak jest to kolejny sygnał wskazujący, jak ważna jest faktura w obrocie gospodarczym. Podatnicy nie powinni bagatelizować nawet drobnych braków formalnych. Opinia Rzecznika Generalnego jest dowodem, że nawet drobna pomyłka może spowodować negatywne konsekwencje podatkowe. Co więcej, opinia ta to kolejny sygnał, aby transakcje łańcuchowe traktować z należytą ostrożnością.

 

Autor: Anna Matysiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz