Opodatkowanie benefitów pracowniczych – o co pytają na szkoleniach? / Część druga

 

Pracodawcy oferują pracownikom różnorodne benefity, a te dodatkowe świadczenia wiążą się z określonymi skutkami podatkowymi i składkowymi.

 

Interpretacja przepisów i podejście organów do opodatkowania i oskładkowania różnych benefitów nie są jednorodne, co rodzi trudności przy ich projektowaniu i rozliczaniu przez zespoły kadrowych, księgowych i HR. Zdarza się, że firmy odliczają zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń, które mogłyby być zwolnione z niektórych obciążeń fiskalnych.

  1. Spółka zawarła umowę z dostawcą platformy z różnego rodzaju benefitami pracowniczymi. Są one dostępne w formie kafeterii, co oznacza, że pracownicy wykorzystując przyznane im przez pracodawcę punkty, mogą nabywać określone produkty i usługi aż do wyczerpania dostępnych środków. Spółka co miesiąc zasila punkty pracowników ze środków obrotowych. Pracownicy mogą korzystać z przyznanych punktów w dowolnie wybranym przez siebie momencie z tym zastrzeżeniem, że jeżeli pracownik nie zrobi tego do dnia zakończenia stosunku pracy, to punkty te przepadają. W którym momencie spółka powinna oskładkować i opodatkować dodatkowy przychód pracownika wynikający z uczestnictwa w kafeterii? Czy będzie to miesiąc przyznania punktów, czy też miesiąc, w którym pracownik wymieni punkty na produkty lub usługi? A może miesiąc, w którym spółka ureguluje fakturę wystawioną przez dostawcę systemu kafeteryjnego?
  1. Pracodawca organizuje w firmie program poleceń. Jego istotą jest możliwość uczestnictwa w nim każdej osoby współpracującej z firmą, która zechce polecić innej osobie zatrudnienie u tego pracodawcy. Jeśli kandydat zostanie zatrudniony, osoba go polecająca może liczyć na nagrodę. Czy nagroda w takim programie będzie stanowić przychód ze stosunku pracy lub umowy zlecenia? Czy pracodawca / zleceniodawca będzie zobowiązany do pobrania zaliczki na PIT i zapłaty składek ZUS od nagrody?

  2. Spółka rozważa przyznanie pracownikom benefitu w postaci dofinansowania posiłków poprzez zasilanie karty przedpłaconej. W zeszłym roku podniesiono limit zwolnienia ze składek ZUS na zakup posiłków przez pracodawcę do kwoty 450 zł miesięcznie. Czy spółka może zastosować to zwolnienie i wyłączyć z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wartość dofinansowania do kwoty 450 zł miesięcznie?

  3. Pracodawca umożliwia pracownikom bezpłatne korzystanie z usług masażu w siedzibie spółki. Koszty usług ponoszone przez spółkę zależą od liczby pracowników, którzy z nich korzystają. Pracownicy samodzielnie organizują listy zainteresowanych oraz ustalają harmonogram. Spółka nie ma dostępu do informacji dotyczących tożsamości ani liczby osób korzystających z masaży. Czy umożliwienie pracownikom korzystania z tego typu usług nieodpłatnie stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy, a co za tym idzie – czy na spółce ciążą w tym zakresie obowiązki płatnika zaliczek na PIT?

 

#WIĘCEJ na ten temat piszą: Anna Misiak, Rafał Sidorowicz, Karolina Demska i Dorian Jabłoński  w Dzienniku Gazecie Prawnej >>
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/9522826,opodatkowanie-benefitow-pracowniczych.html.

***
Zapraszamy także do lektury pierwszej części materiału dot. benefitów pracowniczych >>
https://www.mddp.pl/opodatkowanie-benefitow-pracowniczych-o-co-pytaja-na-szkoleniach-czesc-pierwsza/.