Płatności do Rosji mogą być schematem podatkowym

Od 21 lutego 2023 roku Federacja Rosyjska została wpisana na listę krajów niechętnych współpracy podatkowej.

Jedną z praktycznych konsekwencji tego faktu jest to, że płatności do Rosji mogą być uznane za wymagające zgłoszenia jako schemat podatkowy (MDR).

Jedną z przesłanek szczególnej cechy rozpoznawczej jest dokonywanie zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów transgranicznych płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi między innymi, jeśli odbiorca takiej płatności ma siedzibę lub zarząd w kraju wskazanym w przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych.

Co również istotne, ponieważ taka płatność będzie stanowiła schemat podatkowy na podstawie szczególnej cechy rozpoznawczej, zatem kryterium głównej korzyści – czyli działanie powodowane chęcią osiągnięcia przez polski podmiot korzyści podatkowej nie będzie miało w takim przypadku żadnego znaczenia.

Zgłoszeniu podlegać będą płatności niezależnie od kwoty – nie ma bowiem żadnego dolnego limitu kwotowego, od którego dokonywane płatności miałyby być zgłaszane.

Ponieważ takie uzgodnienie będzie stanowiło schemat transgraniczny, zatem podatników obowiązuje standardowy 30-dniowy termin na dokonanie takiego zgłoszenia (w odniesieniu do schematów transgranicznych, terminy biegną już bez włączeń wprowadzonych z uwagi na Covid-19).

Obserwujemy wzmożenie aktywności organów skarbowych również w obszarze raportowania schematów podatkowych. Zatem mimo tego, że w odniesieniu do schematów krajowych, terminy na ich raportowanie są nadal zawieszone (nadal obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego), to warto oceny zdarzeń i ewentualne zgłoszenia robić na bieżąco.

Eliminuje to ryzyko niedochowania obowiązku zgłoszenia na skutek spiętrzenia pracy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub przeoczenia zdarzenia wymagającego zgłoszenia.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących omawianego wyżej zagadnienia, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Facebook
Twitter
LinkedIn