Podatek od nieruchomości a ewidencja środków trwałych

Podatkowi od nieruchomości (PON) podlegają m.in. budowle, niezależnie od tego, czy są wykazywane przez podatnika w ewidencji środków trwałych czy nie. W praktyce odpowiednie zidentyfikowanie  budowli i zakwalifikowanie do  środków trwałych i ustalenie ich wartości początkowych pozwala na prawidłowe rozliczanie PON i eliminuje bądź minimalizuje ewentualne ryzyka podatkowe. Należy mieć na uwadze, że podstawą opodatkowania PON jest w pierwszej kolejności wartość początkowa środków trwałych. Ponadto, precyzyjna lista składników majątkowych podlegających opodatkowaniu PON, które są jednocześnie wykazywane jako środki trwałe, pozwala na dokładne ustalenie właściwych podstaw opodatkowania PON. Uproszczenia i nieprawidłowości w ewidencji środków trwałych są bowiem istotnym powodem błędów związanych z rozliczaniem PON, skutkujących zarówno zaległościami jak i zawyżeniem podatku. Źródłem problemów może być również nieprecyzyjne nazywanie środków trwałych w ewidencji. W związku z powyższym dobrą praktyką jest takie ustalanie środków trwałych stanowiących budowle, aby składały się one tylko z tych komponentów, które podlegają PON.  

Osoby zainteresowane szczegółami zapraszam na szkolenie “Podatek od nieruchomości w branży real estate z elementami rozliczania inwestycji”, które odbędzie się 20 kwietnia na Platformie Wiedzy MDDP.

Szkolenie będzie dotyczyło w szczególności branży Real Estate/nieruchomości. W trakcie szkolenia przekazywane będą praktyczne wskazówki, jak również będzie możliwość zadawania pytań i dyskusji.

Facebook
Twitter
LinkedIn