Podatek od nieruchomości w branży real estate z elementami rozliczania inwestycji

 27.10.2022 r. I godz. 10:00-13:30


Koszt udziału: 590 zł netto

Zagadnienia związane z podatkiem od nieruchomości pozornie wydają się łatwe. W praktyce pojawia się sporo wątpliwości związanych zwłaszcza z zakresem obiektów do opodatkowania oraz ustalaniem podstawy opodatkowania. Dotyczy to również obiektów z branży real estate (m.in. budynków biurowych, handlowych, hal magazynowych, budynków hotelowych i podobnych). Jednym z problemów jest również odpowiednie powiązanie ewidencji środków trwałych z danymi dla potrzeb podatku od nieruchomości. Źródłami wątpliwości mogą być nieprecyzyjne dane z aktów notarialnych lub ewidencji środków trwałych, np. przejętych od innych zespołów księgowych.

Co zrobić w takich sytuacjach? Jak prawidłowo wykazać podstawy opodatkowania?

Na te i inne pytania chcielibyśmy odpowiedzieć w trakcie szkolenia. Postanowiliśmy zaproponować unikatowe szkolenie z elementami warsztatu, w trakcie którego chcielibyśmy skupić się na praktycznych aspektach podatku od nieruchomości w branży real estate. Istotnym źródłem danych dla celów podatku od nieruchomości jest ewidencja środków trwałych prowadzona przez podatnika. W trakcie szkolenia przekażemy wskazówki, jak w praktyce rozliczać budowę/nabycie nieruchomości, aby minimalizować ryzyka czy wątpliwości dla celów podatku od nieruchomości.  

 1. Specyfika opodatkowania gruntów w branży RE.
 2. Specyfika opodatkowania budynków w branży RE.
 3. Zakres typowych budowli podlegających opodatkowaniu PON w brany RE w ramach infrastruktury towarzyszącej.
 4. Specyfika stacji trafo dla celów PON.
 5. Sposób ustalania podstawy opodatkowania budowli w różnych sytuacjach – przykłady zapisów w ewidencjach środków trwałych.
 6. Jak określać środki trwałe w postaci budowli i ich wartości początkowe (cost segregation) w nowych inwestycjach i po transakcji typu asset deal?
 7. Opodatkowanie sieci technicznych.
 8. Rola ewidencji gruntów i budynków.
 9. Zasady opodatkowania przy współwłasności.
 10. Zasady opodatkowania budowli najemców.
 11. Przegląd wybranych orzeczeń TK i sądów administracyjnych.
 • Dla osób w działach podatkowych i finansowych, zajmujących się rozliczaniem podatku od nieruchomości.
 • Dla dyrektorów finansowych, managerów ds. podatków, księgowych.
 • Dla asset/property managerów odpowiedzialnych za rozliczenia podatku od nieruchomości.
 • Praktyczne przykłady stosowania przepisów.
 • Możliwość dyskusji i aktywnego zadawania pytań ekspertowi.
 • Prezentacja ze spotkania dla wszystkich uczestników.
 • Nagranie szkolenia dostępne dla uczestników przez 7 dni po jego zakończeniu.
 • Certyfikat uczestnictwa.
 • Koszt udziału w warsztacie wynosi 590 zł netto za osobę.
 • Drugiej i kolejnym osobom z tej samej firmy przysługuje rabat w wysokości 10%.
 1. Po mailowym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, w kolejnym mailu otrzymają Państwo indywidualny link do platformy ClickMeeting, na której odbędzie się szkolenie.
 2. Zachęcamy do przetestowania ustawień systemowych komputera przed szkoleniem poprzez link przesłany przez organizatora, aby upewnić się, że połączenie z platformą odbędzie się bez zakłóceń.
 3. W przypadku potwierdzenia szkolenia, przed szkoleniem zostaną do Państwa wysłane wszelkie informacje organizacyjne.
 4. Zapłata następuje poprzez przelew dokonany na konto bankowe wskazane na fakturze.
 5. Po zakończeniu szkolenia otrzymają Państwo link do nagrania szkolenia, aktywny przez 7 dni.

Warsztat MDDP jest płatnym szkoleniem online dla klientów i partnerów biznesowych MDDP. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zgłoszenia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Dorota Chruściel-Dziekańska (sprawy organizacyjne)
e-mail: dorota.chrusciel-dziekanska@mddp.pl

Rafał Kran

Starszy menedżer I Doradca podatkowy
Email: rafal.kran@mddp.pl
+48 693 290 919