Problemy związane z rozliczeniami podatku u źródła stały się gorącym tematem ponad rok temu, kiedy opublikowano pierwszą wersję projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidującą znaczne skomplikowanie systemu oraz drastyczne sankcje. Od tamtego czasu podjęto wiele różnych działań, m.in. dwukrotnie w drodze rozporządzenia odroczono obowiązywanie części regulacji oraz po pół roku od wejścia w życie ustawy opublikowano, projekt, oficjalnych urzędowych objaśnień (bo wersji finalnej wciąż brak).

Źródło: Rzeczpospolita