Sprzedaż dwóch budynków z kompleksu LIXA

Zespół Nieruchomości MDDP Justyna Bauta-Szostak, Piotr Paśko, Bartosz Bogdański oraz Sebastian Serowik wspierał Yareal, jednego z wiodących deweloperów w Polsce, w transakcji sprzedaży 2 budynków biurowych do południowokoreańskiego konsorcjum reprezentowanego przez Commerz Real. Budynki o łącznej powierzchni 28 tys. mkw położone są w samym centrum biznesowym Warszawy. Umowa zawarta z głównym najemcą LIXA była jedną…

Sprzedaż Nowogrodzka Square

Zespół MDDP w składzie Justyna Bauta-Szostak, Piotr Paśko, Bartosz Bogdański oraz Sebastian Serowik doradzał przy sprzedaży biurowca Nowogrodzka Square na rzecz francuskiego funduszu zarządzanego przez Amundi Real Estate. MDDP doradzała transakcyjnie Klientowi – Yareal, który był stroną sprzedającą oraz przygotowywaliśmy wnioski o interpretacje zabezpieczające cały proces i rozliczenia stron po transakcji. Biurowiec Nowogrodzka Square został…

Zakup Katowice Business Point

MDDP doradzała Adventum International – zarządzającemu funduszem inwestycyjnym z siedzibą na Malcie przy zakupie Katowice Business Point. Zespół MDDP Corporate Finance (w składzie: Łukasz Zabłocki, Rafał Koszewski i Przemysław Golak) był odpowiedzialny za część finansową transakcji, natomiast zespół Nieruchomości w składzie: Justyna Bauta-Szostak, Piotr Paśko i Sebastian Serowik, odpowiedzialny był za część podatkową projektu. Adventum…

podatek u źródła

Zwrot kilku milionów złotych podatku u źródła

Zespół Nieruchomości MDDP odniósł kolejny sukces! Wczoraj uzyskaliśmy zwrot kilku milionów złotych podatku u źródła dla naszego Klienta – właściciela sieci centrów handlowych w Polsce. Postępowanie było precedensowe na gruncie nowych przepisów dotyczących rzeczywistego właściciela, rzeczywistej działalności i należytej staranności na gruncie WHT i mamy nadzieję, że będzie wyznacznikiem dla podobnych spraw.

porozumienie cenowe

Dwustronne uprzednie porozumienie cenowe APA!

Zespół Cen transferowych MDDP w składzie Magdalena Marciniak, Karolina Stupak oraz Agata Kacprzak doprowadził do zawarcia pierwszego dwustronnego uprzedniego porozumienia cenowego dla naszego Klienta – podmiotu z branży motoryzacyjnej. APA dotyczy transakcji towarowej realizowanej ze spółką litewską. Wartość transakcji przekroczyła w roku 2018 46 mln EUR. Było to drugie porozumienie APA w 2019 roku oraz…

WSA w sprawie połączenia spółek

Zespół MDDP odniósł kolejny sukces! WSA w Gorzowie Wielkopolskim podzielił argumentację MDDP, iż połączenie spółki komandytowej ze spółką jawną, w wyniku którego powstaje nowa sp. z o.o, nie jest uregulowane wprost w ustawie o CIT, a tym samym majątek uzyskany przez sp. z o.o. w wyniku połączenia, który utworzy jej kapitał zakładowy lub który częściowo…

podatki

Wspólne zwycięstwo zespołów podatków i kancelarii

MDDP wygrało przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie bliźniaczej do styczniowego wyroku NSA dotyczącego galerii handlowej. Tym razem sprawa dotyczyła podatku od czynności cywilnoprawnych. Sąd orzekł, że skoro sprzedaż galerii handlowej nie jest traktowana jako zbycie przedsiębiorstwa, a jako sprzedaż nieruchomości, to podatnik ma prawo do odzyskania zapłaconego VAT i nie musi płacić…

NSA

Przełomowy wyrok NSA

7 lutego 2019 r., NSA wydał przełomowy wyrok, w którym m.in. określił na nowo sposób wykorzystania w postępowaniu podatkowym materiałów pozyskanych w innych postępowaniach, np. karnym. Sprawa dotyczyła łańcucha transakcji, w których oszustwo udowodniono znaczącej grupie uczestników, a organy na tej podstawie uznały, że zwalnia je to w istocie rzeczy z konieczności badania tego czy…

galeria handlowa

VAT od galerii handlowych

Zwycięstwem przed NSA zakończyła się słynna sprawa naszego klienta z grupy Echo Prime Properties, dotycząca VAT od galerii handlowych (sygn. akt I FSK 293/17). Z przyjemnością informujemy, że NSA orzekł w swoim wyroku, że posiadana przez podatnika interpretacja podatkowa powinna go chronić, bowiem stan faktyczny nie uległ żadnym istotnym zmianom, które uzasadniałyby jej uchylenie. Co…

ceny transferowe

Doradztwo TP dla sektora nieruchomości

MDDP przeprowadziło projekty TP o łącznej wartości ponad 1 300 mln EUR (ok 5,8 MLD PLN) dla międzynarodowej Grupy działającej na rynku nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych w tym biurowych oraz handlowych na całym świecie. W ramach jednego z projektów inwestycyjnych tworzącego innowacyjną linię biznesową w sektorze mieszkaniowym, MDDP przeanalizowała planowane przepływy pomiędzy stronami transakcji, rodzaje działalności…