W CZYM MOŻE POMÓC MDDP?

MDDP kompleksowo wspiera grupy kapitałowe, zarówno na etapie studium wykonalności wdrożenia PGK, oceny konsekwencji, korzyści i ryzyk, jak i na etapie rejestracji i funkcjonowania PGK.

 • Studium wykonalności

  • ocena możliwości spełnienia kryteriów formalnych przez grupę – wskazanie podmiotów, które kwalifikowałyby się do utworzenia PGK
  • ocena korzyści i ewentualnych ryzyk podatkowych i finansowych z funkcjonowania w ramach PGK
  • kalkulacja wpływu utworzenia PGK na efektywną stawkę podatku w grupie – na podstawie prognozowanych wyników na kolejne lata
  • rekomendacje co do modelu funkcjonowania PGK, podmiotów, które powinny zostać nią objęte, a także praktycznego mechanizmu rozliczeń po utworzeniu PGK
 • Wsparcie we wdrożeniu

  • przygotowanie dokumentów niezbędnych do utworzenia / przedłużenia funkcjonowania PGK
  • reprezentowanie spółek tworzących PGK przed naczelnikiem właściwego urzędu skarbowego w sprawach związanych z utworzeniem PGK lub jej przedłużeniem
  • przygotowanie projektów dokumentacji wewnętrznej związanej z funkcjonowaniem w ramach PGK
 • Doradztwo związane z funkcjonowaniem PGK

  • bieżące porady podatkowe dotyczące kwestii specyficznych dla PGK
  • w miarę potrzeb – występowanie z wnioskami o interpretacje indywidualne przepisów związanych z funkcjonowaniem w PGK
Podatkowa grupa kapitałowa (PGK)

Podatkowa grupa kapitałowa (grupa spółek wspólnie rozliczających się z CIT; PGK) zyskuje w ostatnim czasie na atrakcyjności jako w pełni bezpieczne i zgodne z przepisami rozwiązanie pozwalające na obniżenie efektywnej stawki podatku na poziomie grupy kapitałowej. Wyeliminowanie możliwości konsolidacji podatkowej dzięki prowadzeniu działalności w formie spółek komandytowych powoduje, że zainteresowanie PGK rośnie.

Dla kogo?
 • PGK mogą zostać powołane przez grupę co najmniej 2 spółek kapitałowych (sp. z o.o., spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna) będących polskimi rezydentami podatkowymi
 • Spółka dominująca w PGK musi posiadać co najmniej 75% udziałów w spółkach zależnych
 • Wymagany jest również przeciętny średni kapitał zakładowy przypadający na spółkę w wysokości 500.000
 • Na moment utworzenia PGK spółki nie mogą wykazywać zaległości podatkowych
Korzyści

PGK przede wszystkim zapewnia możliwość konsolidowania wyniku podatkowego w CIT na poziomie grupy, co jest szczególnie atrakcyjne w przypadku, gdy część podmiotów w ramach grupy jest dochodowych, podczas gdy inne notują straty podatkowe.

Dodatkowo, dla podmiotów funkcjonujących w ramach PGK przewidziano szereg szczególnych regulacji, m.in. w odniesieniu do limitów kosztów finansowania dłużnego i kosztów usług niematerialnych nabywanych w ramach PGK.

Dla transakcji wewnątrz PGK nie jest również wymagane sporządzenie lokalnej dokumentacja cen transferowych.

Czy trudno spełnić warunki?

PGK dają istotne korzyści podatkowe, jednak konieczne jest spełnienie pewnych warunków, m.in.

 • Umowa o utworzeniu PGK musi zostać zawarta na co najmniej 3 lata i zarejestrowana przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego
 • Spółki z PGK nie mogą zawierać transakcji, których warunki odbiegają od warunków rynkowych z innymi podmiotami powiązanymi, spoza PGK
 • Po utworzeniu PGK spółki wchodzące w jej skład nie mogą korzystać ze zwolnień podatkowych, np. w ramach SSE / PSI
 • PGK powinna uzyskać udział dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 2% (warunek ten został zawieszony w 2020 i 2021 r. dla podmiotów, które ucierpiały z powodu epidemii)

Kontakt

Powiązane artykuły

Bądź na bieżąco

Informacje i raporty z wielu dziedzin, aktualne informacje podatkowe, od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER