Qualitative transfer pricing analyses

Benchmarks

Preparing a benchmark

 • Transfer pricing benchmarks are not only mandatory but actually the most important part of TP documentation.
 • Importantly, multi-million upward adjustment may be imposed in the absence of a benchmark as well as in the case of a benchmark that offers poor quality and does not meet the requirements, i.e. if it fails to justify the arm’s length nature of transactions.
 • Therefore, it is crucial to develop high-quality benchmarks, because only these will safeguard you in the event of a dispute with tax authorities.

How can we help:

We will prepare transfer pricing analyses (benchmarking / compliance analyses) to help you determine or verify the arm’s length level of remuneration for various types of intra-group transactions (services, goods, financial, licensing, etc.).

You can be sure of the high-quality of our benchmarks because:

 • We compile them using professional databases (accessible also to tax authorities and global tax advisory companies),
 • We make a qualitative test of the sample – we determine whether the sample entities meet the comparability criteria,
 • We do not ignore the relevant geographic area,
 • Our benchmarks are in line with Polish TP regulations, OECD guidelines and the guidelines of the Transfer Pricing Forum,
 • We select the appropriate transfer pricing verification method and the tested party in the transaction (for some methods),
 • We apply financial ratios consistent with the TP-R Regulation – we minimize the risk of the authorities challenging them as incomparable,
 • We analyze your internal transaction data to establish their potential for being part of the benchmark,
 • We identify if COVID-19 had an impact on your business and transactions; if so, we will take it into account in the benchmark.

Our qualitative analyzes will make you feel secure when signing and filing the statement on the preparation of transfer pricing documentation and the arm’s length nature of prices applied between related entities.

What are your options?

Goods and service transactions Simplified option Standard option Extended option Extended option + COVID-19 impact
Assumptions for the review of arm’s length remuneration Automatic data selection Automatic and additionally a manual review of data on websites Automatic and additionally a manual review of data on websites, including the recommended point from the range Automatic and additionally a manual review of data on websites, including the recommended point from the range as well as the COVID-19 impact taken into account
Databases External databases – Polish and European External databases – Polish and European External databases – Polish and European External databases – Polish and European as well as publicly available data on the impact of COVID-19
Outcome of works Benchmarking report compliant with Polish tax regulations Benchmarking report compliant with Polish tax regulations Benchmarking report compliant with Polish tax regulations including the recommended point from the range Benchmarking report compliant with Polish tax regulations including the recommended point from the range as well as conclusions from the COVID-19 impact analysis
Individual selection strategy
Automatic data selection
Additional manual data refinement
Additional calculations / adjustments to financial analysis
Indicating a recommended point from the range
COVID-19 impact analysis
Support from MDDP experts 2 h 4 h 4 h 6 h

Feel free to contact us

Magdalena Marciniak

Partner | Tax adviser | Head of the Transfer Pricing Practice
E: magdalena.marciniak@mddp.pl
T: (+48) 665 746 360

Magdalena Dymkowska

Partner
E: magdalena.dymkowska@mddp.pl
T: (+48) 501 108 261

Agnieszka Krzyżaniak

Partner
E: agnieszka.krzyzaniak@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 88

Marta Klepacz

Senior Manager
E: marta.klepacz@mddp.pl
T: (+48) 533 889 036

Adrian Mroziewski

Senior Manager
E: adrian.mroziewski@mddp.pl
T: (+48) 505 294 041

Jakub Patalas

Manager
E: jakub.patalas@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 88

Agnieszka Walska

Manager
E: agnieszka.walska@mddp.pl
T: (+48) (22) 376 52 86

Related services

Related content

A new leader of MDDP’s customs and excise duty team

Przedawnienie podatków cały czas jest ością niezgody między podatnikami a fiskusem. Skarbówka zawiesza jego bieg tam, gdzie jej wygodnie i ściąga zaległości. Często przegrywa jednak w sądach. Nie udało się też systemowe zawieszenie biegu przedawnienia z powodu epidemii koronawirusa. Dodatkowy oręż dostarczy teraz fiskusowi rząd, który szykuje nowelizację kodeksu karnego skarbowego.

Fiskus zawiesza przedawnienie rozliczeń podatkowych tylko tam, gdzie mu się to opłaca. Uważa m.in., że zawieszenie nie dotyczy postępowań o nadpłatę – ma jednak istotne znaczenie przy zaległościach podatkowych. Potwierdza to niedawny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II FSK 2439/20). Jak zaznacza bowiem w rozmowie z Prawo.pl, Jakub Warnieło, doradca podatkowy, menadżer w Zespole Postępowań Podatkowych MDDP, organy podatkowe lubią „wykorzystywać” instytucję zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, tak aby maksymalnie wydłużyć okres, w którym możliwe jest kwestionowanie rozliczeń podatnika. Czasem jednak – tak jak w przypadku postępowań dotyczących nadpłat – zawieszenie terminu przedawnienia jest korzystne dla podatników. W takich sytuacjach wykładnia prezentowana przez fiskusa jest odmienna i często prowadzi do znacznego ograniczenia gwarancji i praw podatników.

Read MORE