Skarbówka pozbawiona fachowców. Czy reformy z czasów PiS wypędziły 1/3 pracowników?

 

Krajowa Administracja Skarbowa utraciła jedną trzecią doświadczonych kontrolerów w wyniku reform po 2017 r. Na takiej sytuacji w skarbówce cierpią głównie fiskus i podatnicy.

 

Reforma aparatu skarbowego, przeprowadzona w czasie rządów PiS, przyniosła poważne uszczuplenia fachowych kadr kontrolerskich. W 2017 r., gdy tworzono obecną Krajową Administrację Skarbową, doszło do likwidacji urzędów kontroli skarbowej. Ta organizacyjna zmiana nie oznaczałaby jeszcze nic złego, ponieważ teoretycznie zadania UKS-ów miały przejąć nowo tworzone urzędy celno-skarbowe.

Jednak, jak wynika ze statystyk, w Ministerstwie Finansów następstwem reformy była poważna redukcja liczby kontrolerów.

W momencie utworzenia KAS, czyli 1 marca 2017 r., w jej szeregach było 1 955 inspektorów kontroli skarbowej. Według stanu z 31 maja 2024 r. w skarbówce pozostało z nich już tylko 1 215 osób. Oznacza to, że odeszło 38 proc. tej kadry. Wielu z nich przesunięto do innych zadań. Obecnie w komórkach kontrolnych pracuje już tylko 679 byłych inspektorów.

Efekty takiej polityki kadrowej są widoczne w skali tzw. ustaleń kontroli skarbowych, czyli kwotach odpowiadających wykrytym nieprawidłowościom w rozliczeniu podatków. Jeszcze na początku reformy, w 2017 r., kontrolerzy wykryli 14 mld zł. Rok i dwa lata później te ustalenia wciąż przekraczały 9 mld zł rocznie, bowiem bazowały na kontrolach przeprowadzanych przez profesjonalistów. Potem było już gorzej, a ustalenia nowo podejmowanych kontroli nie osiągnęły nawet połowy rocznych kwot sprzed 2017 r.

Podane przez MF kwoty dotyczą ustaleń kontrolerskich, a nie realnych wpływów do budżetu.

Kierownictwo KAS zamierza odbudować fachową kadrę kontrolerską, choć raczej nie będzie sięgało po tych, którzy już odeszli.

 

Zdaniem ekspertów statystyki kadrowe z MF są niepokojące. Jak zauważa Jakub Warnieło, starszy menedżer, doradca podatkowy w MDDP:

Przecież w praktyce, jeśli na kontrolę u przedsiębiorcy przychodzi niekompetentny urzędnik, to zwiększa się ryzyko błędów merytorycznych. Niestety, praktyka ostatnich lat potwierdza, że podczas kontroli i w decyzjach pokontrolnych zdarzało się wiele nieprawidłowości, które szkodziły podatnikom, zmuszając ich do długiej i kosztownej walki o swoje prawa w sądach.*****

#WIĘCEJ w dzienniku Rzeczpospolita >>
https://www.rp.pl/urzednicy/art40750241-skarbowka-pozbawiona-fachowcow-czy-reformy-z-czasow-pis-wypedzily-1-3-pracownikow.