Slim VAT 3 – do trzech razy sztuka?

Jak co roku również i w 2022 projektodawca nie zapomniał o podatnikach VAT. Wszystko na to wskazuje, że analogicznie jak w ubiegłym roku czekają nas ciekawe zmiany przepisów w zakresie podatku od towarów i usług (ma wejść w życie pakiet Slim VAT 3). 

2021 rok był bardzo intensywny pod względem zmian w VAT. Pierwsza połowa roku to głównie pakiet Slim VAT 1, który z założenia miał przyczynić się do zmniejszenia obowiązków administracyjnych i dokumentacyjnych w procesie rozliczeń podatkowych. Niestety, w tym względzie rzeczywistość bardzo odbiegła od założeń (oprócz drobnych korzystnych rozwiązań wprowadzono bowiem kontrowersyjne przepisy związane z rozliczeniem faktur korygujących).

Zasadniczo nie można jednak tego samego powiedzieć o turze kolejnych zmian w ustawie o VAT wprowadzonych w drugiej połowie 2021 r. w ramach pakietu Slim VAT 2 (pomimo, że w tym zakresie pojawiły się również pewne rozczarowania, jak np. te związane z szykiem rozwartym w WNT, czy ulgą na złe długi).

Czy tym razem, przy nowej turze planowanych zmian VAT na 2022 r. będzie lepiej? Wszyscy tego sobie właśnie życzymy… Bo podobno do trzech razy sztuka…

Ministerstwo Finansów właśnie ogłosiło otwarcie prekonsultacji przy kolejnym pakiecie uproszczeń w VAT. Wśród zmian planowanych w ramach Pakietu Slim VAT 3 znajdują się m.in. regulacje przewidujące:

  1. neutralne rozliczenie WNT, bez względu na fakt/ moment otrzymania faktury zakupowej (pomimo, że Pakiet Slim VAT 2 przewidział w zakresie odwrotnego obciążenia pewne ułatwienia w celu pełniejszego odzwierciedlenia zasady neutralności, to nie zlikwidował całkowicie wymogu posiadania faktury przy odliczaniu podatku naliczonego z tytułu WNT. Pakiet Slim VAT 3 ma tę niedogodność likwidować).
  2. wzrost limitu, który pozwala na przyjęcie proporcji VAT 100%, w sytuacji gdy przekracza ona 98% – limit zostanie podniesiony z 500 zł do 10 tys. zł.
  3. wprowadzenie możliwości rezygnacji z dokonania rocznej korekty współczynnikowej, gdy różnica w proporcjach wstępnej i ostatecznej nie przekracza 2 punktów procentowych oraz kwota podatku niepodlegająca odliczeniu nie przekracza 10 tys. zł (gdy proporcja ostateczna jest mniejsza niż wstępna).
  4. brak obowiązku dokumentowania transakcji fakturą zaliczkową, gdy płatność zostanie otrzymana w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  5. szersze wykorzystanie środków zgromadzonych na rachunku VAT (możliwość płatności na poczet podatku handlowego, opłaty cukrowej, opłaty od małpek, przekazywanie środków pomiędzy członkami grupy VAT).
  6. zwiększony limit wartości sprzedaży uprawniający do uzyskania statusu małego podatnika (do równowartości 2 mln EUR).
  7. złagodzenie przepisów w sprawie nałożenia sankcji VAT (jakkolwiek już na pierwszy rzut oka widać, że planowane zmiany mogą w praktyce okazać się tylko iluzoryczne oraz nie do końca odzwierciedlają korzystny dla podatników kierunek orzecznictwa).
  8. doprecyzowanie zasad ustalania kursów walut przy fakturach korygujących.

Zasadniczo kierunek zmian przyjęty w ramach projektu ocenić należy jako prawidłowy. Nawet drobne zmiany, które mają usprawnić rozliczenia podatkowe oraz odciążenie działów księgowych należy ocenić pozytywnie. Niemniej od razu nasuwają się myśli, że jest znowu odrobinę lepiej ale nadal nieidealnie. I aż nasuwa się kolejne pytanie, jak dużo jeszcze przed nami Slim VATów, żeby nasz krajowy system rozliczenia tego najpowszechniejszego podatku był łatwy i przyjemny (a przynajmniej znośny…).

W ramach pakietu Slim VAT 3 propozycje zmian można zgłaszać bezpośrednio do MF (sekretariat.pt@mf.gov.pl) lub za naszym pośrednictwem (biuro@mddp.pl). 

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn