Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 2 października 2019 r. (sygn. 0114-KDIP4.4012.422. 2019.3.AK) rozstrzygnął kwestię zwolnienia z podatku VAT transakcji dostawy pomieszczenia przez gminę na rzecz osoby fizycznej.

Źródło: Rzeczpospolita